eng
realizace koncepty ilustrace aktuality biografie kontakt

     
 
Vizuální styl metro
Vysoká škola uměleckoprůmyslová _ ateliér Grafického designu
4. ročník _ semestrální práce
Konzultace _ grafický designér Rostislav Vaněk
Studijní projekt _ 2005
 
The subway visual style
Academy of arts architecture and design Prague _ atelier of Graphic design
4th year _ semestral project
Consultation _ graphic designer Rostislav Vaněk
Academic project _ 2005