eng
realizace koncepty ilustrace aktuality biografie kontakt

     
 
Příběh loga Tatra / Tatraplan
Součást projektu Architektonický vhled
Koncepční studie 
2023 
 
The story of the Tatra / Tatraplan logo
Part of the Architectural Insight project  
Concept study
2023 
 
 
 
 
 
 
Pro vizi osobních automobilů Tatraplan a Tatraplan Sport byl oživen název legendárního historického modelu, který vznikl na konci čtyřicátých let minulého století spojením názvu automobilky Tatra s označením aeroplán. Tímto způsobem bylo poukázáno na jedinečný aerodynamický tvar karoserie. Pro potřeby návrhu bylo pojmenování graficky ztvárněno do podoby loga obou konceptů. S ohledem na povahu vozu byl zvolen čitelný, přísný a elegantní font, který je svou všestranností vhodný pro použití v tištěné formě i v mediálním světě, na karoserii pak může mít standardní plastickou podobu, může být ale do materiálů i negativně vyřezán. Symetricky rozmístěná trojice znaků „A“ byla zjednodušena natolik, aby svými liniemi evokovala horské masivy a tím odkazovala k původu názvu automobilové značky. V prostorové formě je význam těchto písmen zdůrazněn ještě souměrným prolomením svrchní plochy. Pro umístění loga na karosérii byla zvolena neobvyklá asymetrická pozice na hraně kapoty a na splývavé zádi.