eng
realizace koncepty ilustrace aktuality biografie kontakt

     
 
Škoda Vision WRC
Autor textu _ Radek Laube (šéfredaktor časopisu AutoDesign&Styling)
Koncept _ 2011
 
Škoda Vision WRC
Autor of the text _ Radek Laube (general editor of AutoDesign&Styling magazine)
Concept _ 2011
 
 
 
 
 
Bohatá tradice škodováckého motorsportu vybízí ke spekulacím, jak by mohl vypadat soutěžní speciál postavený na základě čerstvě představeného ženevského konceptu. Vize rally vozu ve škodováckých barvách je o to pikantnější, že se k nám donesly neoficiální informace, že Škoda vážně uvažuje o návratu do WRC.

Škodovka má za sebou i přes doznívající ekonomickou krizi velmi zdařilý rok a její představitelé se často nechávají slyšet, že blízká budoucnost bude ještě úspěšnější. Jedním z logických způsobů, jak podpořit a rozvinout prestiž značky, by tak mohl být právě návrat do WRC. Pokusili jsme se představit si, jak by mohl rally speciál vypadat. Ztvárnění se ujal designér Pavel Hrubý.

V návrhu jsme se opírali o čerstvě představený koncept Vision D, který demonstruje směr designu budoucích škodovek. Jeho charakteristické ostré hrany a celková koncepce jsou jako základ soutěžního vozu takřka ideální.

Design rally speciálů obvykle vzniká v designérském středisku Škoda Auto stejně jako jakýkoliv jiný model. Jeho návrh má však samozřejmě svá specifika: nemusíte se striktně držet firemní filozofie (zapomeňte na rodinné zaměření škodovek); navrhujete originál, který bude jezdit jen v několika kusech, a můžete tedy přijít s řešením, které by v sériové podobě jen těžko obstálo; každý prvek musí být maximálně funkční a přinášet konkrétní výsledky; a hlavně – auto musí působit tak, že se soupeřům při pohledu na něj rozklepou kolena.

Pokud se podíváme do historie, má Škodovka určitě z čeho brát, a to nejen proto, že mladoboleslavský motorsport letos slaví už 110 let. Naše skici jsou zatím jen čistou spekulací, ale realita nemusí být o moc jiná. Za návrat do WRC by to určitě stálo.

Komentář autora | Design konceptu Vision D je typický zejména ostře řezanými rysy v kombinaci s rozměrnými čistými plochami. Výsledek by se tak mohl zdát velmi strohý, kdyby nebyl podtržený dokonalým zpracováním a perfektně funkčně propracovanými detaily. To vše je více než příznivé pro ztvárnění nové vize závodního speciálu WRC, na kterém jsem se pokusil tuto charakteristiku posunout ještě o krok dále. Kompaktní karosérie kupé s nízkou a širokou stavbou je z praktického i vizuálního hlediska rozdělena na dvě části pokryté přiznaným kvalitním plastem a kontrastním lakovaným hliníkovým plechem. Vůz je tak ve spodní části lépe chráněn před poškozením od vozovky na závodních tratích a zároveň působí velmi lehkým a dynamickým dojmem. "Válečné" zbarvení továrního speciálu a daleko do boku zasahující směrová světla plynule přecházející v technologické spáře od předních světlometů a zadních svítilen pak tuto myšlenku následují.

Pavel Hrubý | designérŠkoda’s rich tradition in motorsport brings forward speculations about the possible look of a race special built on the foundation of the freshly introduced Geneva concept. The vision of a rally car in Škoda colours is a spicier treat because we received unofficial information that Škoda is seriously thinking about returning to WRC.

Even despite the lingering economical crisis, Škoda has a very successful year behind it, and its representatives are often heard that the near future will be even more successful. One logical way of how to support and unfold the prestige of the brand would be to return to WRC. We tried to imagine what a rally special could look like. It was created by Pavel Hrubý.

With its design we leaned over to the freshly introduced Vision D concept, which shows the direction of design of future Škoda cars. Its characteristic sharp edges and overall concept are a nearly ideal foundation for a racing car.

The design of rally specials usually evolves in the design centre, Škoda Auto, just like any other model. Its design of course has some specifics: you don’t have to strictly follow the company’s philosophy (forget about a family focused Škoda); you are designing an original which is going to run only in a few specimens, and so you can come with a solution that would hardly stand up in a serial form; every element has to have maximum function and generate certain results; and most importantly – the car must act in a way that the competitors’ knees start shaking when they see it.

If we look back at history, Škoda has a lot to take from, and that not only because Mladá Boleslav’s motorsport is this year celebrating its 110th anniversary. Our sketches are for now only pure speculation but reality doesn’t have to be that different. It would definitely be worth a return to WRC.

Coment of the draftsman | Sharply cut features of the Geneva Vision D concept have a feeling of precision in my concept of the factory special for WRC, I tried to express the new design language more aggressively.

Pavel Hrubý | designer