eng
realizace koncepty ilustrace aktuality biografie kontakt

     
 
Exteriérové lehátko
Hoogelschool voor de Kunsten
5. ročník _ semestrální práce
Konzultace - designér Wim Marseille
Studijní projekt _ 2006
 
The exterior bed
Hoogelschool voor de Kunsten
5th year _ semestral project
Consultation _ designer Wim Marseille
Academic project _ 2006
 
 
 
 
K návrhu jsem přistoupil s předpokladem, že rozdíl mezi těmito hesly je právě v porozumění systému a pravidel. Jejich složitost určuje do jaké míry budeme schopni v chaosu rozpoznat systém. V jednoduchosti na rozdíl od chaosu jsou nám pravidla na první pohled zřejmá.

Řešení jsem nalezl v proste struktuře, jejíž snadnou proměnou lze sestavit objekt mnohem složitější a s ideálními požadovanými vlastnostmi. Návrhu předcházelo několik cvičeni, 2D a 3D kompozic /chaos a jednoduchost/, které měly zásadní vliv na výsledný design.

K sestaveni je potřeba voděodolná překližka o síle 8 mm běžně dostupná v základním typizovaném rozměru 2440 x 1220 mm. Začištěním hran na rozměr 2400 x 1200 mm a podélnými střídavými řezy po 70 mm o délce 2220 mm. Zakončeni řezu je začištěno otvorem o průměru 20 mm. Ta slouží zároveň k zakotveni v identicky řešených otvorech na hraně desky. Snadným prohnutím jednotlivých častí a vsazením do “zámků” vznikne tuhý a pružný objekt, jehož stabilita není závislá na jakékoliv další konstrukci nebo spojovacím materiálu. Zatížením osobami se naopak stává pružným a pevnějším.

Poměrně rychle a snadno tak lze vytvořit z dvojrozměrné desky prostorový objekt o základních rozměrech 3200 mm na délku, 600 mm na hloubku a 500 mm na výšku /výška se mírně liší dle varianty užití/.

Chápání a vidění systému pravidel v trojrozměrném objektu je v tomto případě jedním ze základních podmínek k pochopení konstrukce a nalezení jednoduchosti v chaosu.

V exteriéru je možné tento sklad využít několika možnými způsoby. Jedním ze základních, které bych rád prezentoval, je zahradní lehátko nebo sedačka.

Pro zahradní lehátko je vhodné použít pružnější materiál /volba opačného směru pružnosti desky nebo její slabší síly/. Sklad je pak situován předpruženými lamelami směrem k terénu. Pro dosažení vhodných rozměrů a zvýšení odolnosti proti povětrnostním podmínkám jsou mezi vrchní lamely vsazeny hliníkové rozpěrky s tvarem průřezu H. Sešroubováním vytvářejí celistvou pružnou užitnou plochu.

Zahradní sedačka je situována opačně předpruženými lamelami vzhůru. Instalována je pomoci popruhu a stahovacího zařízení na dvou místech spodní časti k otvorům v betonovém základu. Ten navíc slouží jako přechodový materiál mezi překližkou a pochozím povrchem.

Jednou ze základních předností je pak minimální výrobní cena, nároky na zpracováni materiálu a povrchovou úpravu. Pro sestaveni výrobku není třeba žádných spojovacích materiálů, za základního rozměru desky je využívána prakticky celá plocha /zbytkový odpad je minimální/.