eng
realizace koncepty ilustrace aktuality biografie kontakt

     
 
Komix - Miller
Vysoká škola uměleckoprůmyslová _ ateliér Grafického designu
4. ročník _ semestrální práce - startovní úkol
Konzultace _ grafický designér Aleš Najbrt
Studijní projekt _ 2005
 
Comics - The Miller
Academy of arts architecture and design Prague _ atelier of Graphic design
4th year _ semestral project - starting task
Consultation _ graphic designer Aleš Najbrt
Academic project _ 2005