eng
realizace koncepty ilustrace aktuality biografie kontakt

     
 
Motocykl Böhmerland
Motocykl poháněný spalovacím motorem / elektromotorem
Klient _ Peter Knobloch
Koncept _ 2011
 
The Böhmerland Motorcycle
Motorcycle powered by combustion engine / electric motor
Client _ Peter Knobloch
Concept _ 2011
 
 
 
 
Popis návrhu

Návrh motocyklu Böhmerland byl zpracován pro soukromého investora s bohatými zkušenostmi v oblasti stavby replik historických jednostopých vozidel, který je současně vlastníkem práv této věhlasné meziválečné české značky. Záměrem výrobce v tomto případě ovšem nebylo vyhotovení kopie motocyklu konstruktéra Albina Huga Liebische, ale navržení plnohodnotného moderního nástupce respektujícího základní charakteristiky legendární značky. Ze spolupráce vznikla celá řada více či méně odlišujících se návrhů, které v maximální možné míře zapracovávají zejména neobvyklou robustní stavbu, důraz na umístění motoru, specifické barevné kombinace, důmyslná řešení detailů a použití některých originálních prvků (lité disky kol, odpružení předního kola apod.). Návrh byl ovšem zpracován i s ohledem na současné technické možnosti, nové technologie zpracování (3D tisk) a na soudobé materiály. Novátorský byl tehdy i požadavek na možnost umístění nejen spalovacího motoru, ale variantně i elektromotoru. Kombinace všech těchto požadavků a přístupů vyústila v netradiční vizuální pojetí nástupce, které bylo charakteristické i pro předlohu.