eng
realizace koncepty ilustrace aktuality biografie kontakt

     
 
Bankovka 100 Kč vzor 2019
Ocenění odborné poroty _ 2. místo
Organizátor soutěže _ Česká národní banka
Soutěžní návrh _ 2018
 
The Banknote 100 CZK Pattern 2019
Professional jury award _ 2nd price
Competition organizer _ Czech National Bank
Competition design _ 2018
 
 
 
 
 
Hodnocení komise

Komise pro posuzování návrhů na české peníze udělila návrhu Pavla Hrubého 2. cenu za velmi moderní a netradiční pojetí vzhledu bankovky.


Popis koncepce

Výchozí myšlenkou návrhu je vnímání aversu a reversu bankovky jako dvou částí jediného celku. Pojednání obou stran je proto regulováno společnými zásadami pro umístění jednotlivých rozličných předepsaných i autorem zvolených motivů, ochranných prvků, textů i barevného rozvržení. Logickým umístěním a uspořádáním těchto součástí pak byla sledována snaha zdůraznit význam hlavních námětů a dosáhnout nejvyšší možné elegance celku.

Obě strany jsou řešeny identicky s vertikálním osovým převrácením. Tato kompaktní koncepce zároveň nabízí dostatek prostoru pro překrytí některých prvků při průhledu. Grafické rozvržení je tradiční – formát je orientovaný horizontálně na aversu s hlavním motivem vpravo (na reversu vlevo) a nepotištěnou plochou s vodoznakem na protilehlém kraji. Na české tištěné oběživo navržené grafikem Oldřichem Kulhánkem je odkazováno i charakterem použité kresby.

Na každé straně bankovky jsou použity nápisy pouze ve třech velikostech písma v předepsaném fontu Solpera book. Velikost je odstupňována dle jejich významu. Nominální hodnota “100“ je rozměrově nejvýraznější a je situována na obou stranách v horní polovině mezi hlavním motivem a plochou pro vodoznak (v průhledu se číslice překrývají). Pod touto číslicí je v horizontální ose formátu na aversu umístěno středně velkým písmem slovní vyjádření hodnoty, které je na reversu zaměněno nápisem upomínajícím 100. výročí budování československé měny. Číslice „100“ tak v kontextu s popisem dvojznačně znázorňuje nominální hodnotu bankovky i připomínané jubileum. Zbývající texty jsou navrženy v nejmenší velikosti.


Motivy

Záměrem zvolených motivů bylo nejen upomenutí 100. výročí budování československé měny, ale i jejich vzájemné tematické provázání. Ústředním pojítkem je pak osoba s klíčovou úlohou v našich dějinách - JUDr. Alois Rašín. Na aversu bankovky je proto dle propozic soutěže situován právě první ministr financí Československa doplněný symbolem ochrany měny – mechanismem charakteristického kruhového trezorového prostupu. Na reversu bankovky je umístěna kromě budovy sídla České národní banky i budova Obecního domu, kde došlo i za přispění JUDr. Aloise Rašína dne 28. října 1918 k ustavení samostatného Československého státu. Zadní strana dále zobrazuje velký státní znak a na obou stranách je pak aplikován volně graficky pojednaný motiv českého lva - symbol českých zemí.


Kresba

Základní jednotící podkladovou strukturou aversu i reversu bankovky jsou tenké vertikální linie proměnné intenzity, které dopomáhají sjednocení všech použitých elementů a pozitivně ovlivňují plynulý přechod barev. Kresba hlavních a vedlejších motivů je zpracována kombinovanou technikou ruční kresby, která je nositelem základních obrysů obrazu, a technikou otisků tkanou textilií, která dopomáhá vytvořit prostorový vjem a stínování. Tyto vrstvy jsou pak doplněny detailním stínováním přechodovými plochami a barevnou složkou (barevný suchý pastel).


Barevné řešení

Převládající zlatožlutá barva obou stran platidla je situována v místech hlavních motivů a je dána zejména barvami podtisku. Do stran pak přechází v méně výrazné pískové až béžově šedé valéry. Barva hlavního tisku, která zachycuje především hlavní linie kreseb a nápisy, je sytě tmavě hnědá. Některé kresebné motivy jsou doplněny akcentem modré barvy. Metalický vzhled iridiscenčního pruhu a okénkového proužku je sladěn do zlatavého odstínu.


Ochranné prvky

Bankovka je již ze své podstaty cenného tisku chráněna vysokým počtem rozličných prvků. Sjednocením, vzájemným barevným sladěním a umístěním je sledováno jejich vizuální potlačení při zachování plné funkčnosti. Tento přístup v konečném důsledku vyústil v netradiční sdružení vodoznaku, soutiskové značky a opticky proměnlivé barvy v jediném graficky fragmentovaném ústředním motivu - vyobrazení českého lva.

Vodoznak – součást vyobrazení českého lva umístěného u levého okraje aversu (u pravého okraje reversu) bankovky. V nepotištěné ploše zachycuje dolní část motivu.

Okénkový proužek s mikrotextem – výchozí kovově zlatavá barva (barevně sladěno s iridiscenčním pruhem) 4 mm širokého proužku z metalizované hmoty měnící svůj odstín s úhlem pohledu je umístěna na ose mezi portrét JUDr. Aloise Rašína a číslovku nominální hodnoty.

Barevná vlákna – návrhem není specifikováno.

Soutisková značka - součást vyobrazení českého lva umístěného u levého okraje aversu (u pravého okraje reversu) bankovky. V potištěné ploše zachycuje horní část motivu (na aversu obrys a na reversu výplň motivu).

Skrytý obrazec – návrhem není specifikováno.

Opticky proměnlivá barva – součást vyobrazení českého lva umístěného u levého okraje aversu bankovky. Tisk speciální tiskovou barvou částečně překrývá obrys horní části motivu. Zlatavá barva se při sklopení bankovky proti světlu mění na barvu modrou.

Iridiscenční pruh – 25 mm široký prvek s kovově zlatavým odstínem (barevně sladěno s okénkovým proužkem) je situován vpravo od portrétu JUDr. Aloise Rašína a jeho grafické ztvárnění vychází z pod ním umístěného motivu mechanismu trezorového prostupu.

Mikrotext – návrhem není specifikováno.