s k e l e t o v é   h o d i n y   K a v a l í r   " D o u b l e "
 
r e a l i z a c e   2 0 0 8
z a d a v a t e l   I n g .   J a r o s l a v   K a v a l í r
 
t h e   c l o c k   K a v a l í r   " D o u b l e "
 
r e a l i z a t i o n   2 0 0 8
s u b m i t t e r   I n g .   J a r o s l a v   K a v a l í r
 
 
 
 
 

Nástěnné hodiny s pracovním názvem "Double" byly vytvořeny na zakázku pro foyer kongresového centra Galerie Fénix v Praze ve Vysočanech. Jejich výrobcem je Ing. Jaroslav Kavalír. Vzhled vzešel z designu již vyráběného produktu Chrono a bylo použito stejného již osvědčeného materiálu - kartáčované nerezové oceli. Průměr číselníku byl zvětšen na dvojnásobnou velikost - 800 mm. Odpovídající zvětšení se dotklo i vlastního stroje, který je poháněn za pomoci malého elektromotoru umístěného v ose. Vnitřní číselník s kruhovými otvory zobrazujícími čtvrt, půl a třičtvrtě hodinové intervaly je pomyslně rozdělen do šesti segmentů šesticí bodů. Ve třech z nich jsou situovány soustružené prvky kotvící hodiny k lamelovému plášti, zbylé tři upevňují třícípou nosnou konstrukci stroje. Hodinový údaj lze vyčíst z vnějšího číselníku s římskými číslicemi. Obvyklým ukazatelem času je jediná ručička cihlově červené barvy.

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l