Projekt rodinný dům
Investor

soukromý investor

Architekt

Pavel Hrubý

 

Lucie Freyová

 

 

Realizace

2010 - 2011

Lokace

cca 50 km od Prahy

Rozloha stavební parcely

2570,67 m2

Počet objektů

2

Počet bytových jednotek

1

Zastavěná plocha rodinného domu 89,4 m2

Zastavěná plocha přístavku

32,5 m2

Celková užitná plocha

150,2 m2

Obestavěný prostor rodinného domu

633,6 m3

Obestavěný prostor přístavku

97,9 m3

Celková investice

3.500.000 Kč

   

Project

family house

Investor

private person

Architects

Pavel Hrubý

 

Lucie Freyová

   

Realization

2010 - 2011

Location

aproximatly 50 km from Prague

Building plot area

2570,67 m2

Number of objects

2

Number of accomodation units

1

Build up area of the family house 89,4 m2
Build up area of the outbuilding

32,5 m2

Total flooring area

150,2 m2

Enclosure of the family house

633,6 m3

Enclosure of the outbuilding

97,9 m3

Total investment

3.500.000 Kč

 
 

Architektonické a urbanistické řešení novostavby vychází ze čtyř hlavních požadavků klienta:

-  vytvořit RD s jednou bytovou jednotkou

-  situovat sklípek a zázemí rodinného domu i zahrady samostatně od objektu rodinného domu

přistřešené automobilové stání

-  návrh jednoduché funkční architektury s nízkými nároky na údržbu a energetické výdaje

-  maximální ohleduplnost k výjimečně umístěné parcele a jejímu přírodnímu bohatství (ohleduplné umístění a ztvárnění nového objektu s ohledem na minimální vizuální narušení prostoru přilehlého zámeckého parku)

 

Stavební parcela se nachází na okraji vesnice ležící asi 50 km severo-západně od Prahy a v katastrální mapě byla z hlediska využití doposud vedena jako ovocný sad. Historicky byla součástí přilehlého zámeckého parku a i z toho důvodu se na její ploše vyskytuje kromě náletové zeleně i řada vzrostlých listnatých stromů.

 

Projekt řeší stavbu nového dvoupodlažního rodinného domu o jedné bytové jednotce v severo-západní části parcely. Na této pozici zachovávají maximum stávající vzrostlé zeleně a zároveň investorovi umožňují efektivní využívání zbylého prostoru. Obytné podkroví je zastřešeno sedlovou konstrukcí. Celková výška objektu od úrovně vstupního podlaží po hřeben činí 8.332 mm, šířka odpovídá hodnotě 8.165 mm a délka 11.000 mm. Rodinný dům je doplněn terénem částečně zakrytým samostatně stojícím přízemním objektem.

 

Dispoziční řešení - vstup do zádveří rodinného domu s šatní skříní a botníkem je přímo z příjezdové zpevněné plochy před objektem. Odsud je možno pokračovat do technické místnosti s plynovým kotlem a zásobníkem teplé vody nebo do haly – centrálního komunikačního prostoru se schodištěm. Na tuto halu v 1.NP navazuje koupelna, samostatné WC, hostinský pokoj a obývací prostor. Posledně jmenovaná místnost obsahuje funkce obývacího pokoje, jídelní části a kuchyňského koutu se vstupem do samostatné stavebně oddělené spíže. Místnost je vybavena krbovou vložkou a umožňuje, stejně tak jako koupelna a hostinský pokoj, přímý vstup na vnější terasu. Hala ve 2.NP pak navazuje na pracovnu, dva dětské pokoje, koupelnu a samostatné WC. Z pracovny je umožněn skrz stropní otvor s žebříkovým schodištěm vstup do půdního podkrovního prostoru. Rodinný dům je doplněn stavebně nezávislým přízemním objektem. V něm situované dvě samostatně z exteriéru přístupné místnosti doplňují projekt o dílnu (potřeby pro zahradu) a sklípek.

 

Úpravy terénu vyplývající ze stavební činnosti jsou řešeny v rámci projektové dokumentace. Minimální úpravy terénu byly provedeny v souvislosti s objektem samotného rodinného domu a pod vjezdovou zpevněnou plochou. Nejvýrazněji byl terén formován v okolí doplňkového přízemního objektu, který je jím ze severní a západní strany zcela zakryt. Veškeré upravované plochy jsou navrženy jako zatravněné. Výjimkou je pouze jižně orientovaná terasa a přístupová zpevněná plocha pokrytá pojízdnou betonovou dlažbou. Nové výstavbě ustoupila náletová zeleň a dva středně veliké ovocné stromy. Navrhovaná zeleň keřového typu v místě mezi vjezdem a užitnou plochou zahrady a podél části hranice se zámeckým parkem vizuálně odděluje parcelu od veřejně přístupných prostranství.