cz
realizations concepts ilustrations news biography contact

     
 
Rodinný dům v Peruci
Klient _ soukromý investor
Realizace _ 2010
Architekt _ Pavel Hrubý a Lucie Freyová
 
The family house in Peruc
Client _ private investor
Realization _ 2010
Architect _ Pavel Hrubý and Lucie Freyová
 
 
 
 
 Architektonické a urbanistické řešení novostavby vychází z pěti hlavních požadavků klienta: vytvořit rodinný dům s jednou bytovou jednotkou, situovat sklípek a zázemí rodinného domu i zahrady samostatně od objektu rodinného domu, řešit automobilové stání přistřešenou konstrukcí, zpracovat návrh jednoduché funkční architektury s nízkými nároky na údržbu a energetické výdaje, zohlednit výjimečné umístění parceli a jejího přírodního bohatství (ohleduplné umístění a ztvárnění nového objektu s ohledem na minimální vizuální narušení prostoru přilehlého zámeckého parku).

Stavební parcela se nachází na okraji vesnice ležící asi 50 km severo-západně od Prahy a v katastrální mapě byla z hlediska využití doposud vedena jako ovocný sad. Historicky byla součástí přilehlého zámeckého parku a i z toho důvodu se na její ploše vyskytuje kromě náletové zeleně i řada vzrostlých listnatých stromů.

Projekt řeší stavbu nového dvoupodlažního rodinného domu o jedné bytové jednotce v severo-západní části parcely. Na této pozici zachovávají maximum stávající vzrostlé zeleně a zároveň investorovi umožňují efektivní využívání zbylého prostoru. Obytné podkroví je zastřešeno sedlovou konstrukcí. Celková výška objektu od úrovně vstupního podlaží po hřeben činí 8.332 mm, šířka odpovídá hodnotě 8.165 mm a délka 11.000 mm. Rodinný dům je doplněn terénem částečně zakrytým samostatně stojícím přízemním objektem.

Dispoziční řešení - vstup do zádveří rodinného domu s šatní skříní a botníkem je přímo z příjezdové zpevněné plochy před objektem. Odsud je možno pokračovat do technické místnosti s plynovým kotlem a zásobníkem teplé vody nebo do haly – centrálního komunikačního prostoru se schodištěm. Na tuto halu v 1.NP navazuje koupelna, samostatné WC, hostinský pokoj a obývací prostor. Posledně jmenovaná místnost obsahuje funkce obývacího pokoje, jídelní části a kuchyňského koutu se vstupem do samostatné stavebně oddělené spíže. Místnost je vybavena krbovou vložkou a umožňuje, stejně tak jako koupelna a hostinský pokoj, přímý vstup na vnější terasu. Hala ve 2.NP pak navazuje na pracovnu, dva dětské pokoje, koupelnu a samostatné WC. Z pracovny je umožněn skrz stropní otvor s žebříkovým schodištěm vstup do půdního podkrovního prostoru. Rodinný dům je doplněn stavebně nezávislým přízemním objektem. V něm situované dvě samostatně z exteriéru přístupné místnosti doplňují projekt o dílnu (potřeby pro zahradu) a sklípek.

Úpravy terénu vyplývající ze stavební činnosti jsou řešeny v rámci projektové dokumentace. Minimální úpravy terénu byly provedeny v souvislosti s objektem samotného rodinného domu a pod vjezdovou zpevněnou plochou. Nejvýrazněji byl terén formován v okolí doplňkového přízemního objektu, který je jím ze severní a západní strany zcela zakryt. Veškeré upravované plochy jsou navrženy jako zatravněné. Výjimkou je pouze jižně orientovaná terasa a přístupová zpevněná plocha pokrytá pojízdnou betonovou dlažbou. Nové výstavbě ustoupila náletová zeleň a dva středně veliké ovocné stromy. Navrhovaná zeleň keřového typu v místě mezi vjezdem a užitnou plochou zahrady a podél části hranice se zámeckým parkem vizuálně odděluje parcelu od veřejně přístupných prostranství.

Lokace _ cca 50 km od Prahy
Rozloha stavební parcely _ 2570,67 m2
Počet objektů _ 2
Počet bytových jednotek _ 1
Zastavěná plocha rodinného domu _ 89,4 m2
Zastavěná plocha přístavku _ 32,5 m2
Celková užitná plocha _ 150,2 m2
Obestavěný prostor rodinného domu _ 633,6 m3
Obestavěný prostor přístavku _ 97,9 m3
Celková investice _ cca 3.500.000 Kč


Location _ aproximatly 50 km from Prague
Building plot area _ 2570,67 m2
Number of objects _ 2
Number of accomodation units _ 1
Build up area of the family house _ 89,4 m2
Build up area of the outbuilding _ 32,5 m2
Total flooring area _ 150,2 m2
Enclosure of the family house _ 633,6 m3
Enclosure of the outbuilding _ 97,9 m3
Total investment _ aproximatly 3.500.000 Kč