cz
realizations concepts ilustrations news biography contact

     
 
Rodinný dům Cholupice
Klient _ soukromá osoba
Realizace _ 2017
 
The Cholupice Family House
Client _ private client
Realization _ 2017
 
 
 
 
 
Návrh rodinného domu v okrajové části Prahy byl zpracován pro soukromého vlastníka. Objekt slouží rodinnému bydlení a činnostem s ním spojeným, včetně provozování volnočasových aktivit jednotlivých členů. Základním očekáváním investora bylo skromné obydlí splňující vysoké nároky na provozní funkčnost, minimální údržbu, srozumitelnost provozních vazeb a plošnou kapacitu odpovídající nárokům na užívání. Dalšími charakteristickými prvky projektu jsou velkorysé průhledy z i nteriéru do zahrady, přímá vazba obytného prostoru na exteriér, dobře prosvětlené obytné místnosti nebo efektivní využití nevelké parcely.

Vstup a vjezd na pozemek je situován na jiho-výhodní hranici pozemku ze stávající komunikace. Navrhovaný objekt je členěn na dvě stavební hmoty - obytnou část a garáž. Hmota obytné části situovaná dále od ulice umožňuje umístění obytných místností přímo do středu zahrady hojně osázené zelení. Vedlejší hmota garáže pak svou pozicí blíže k vjezdu spoluvytváří odpovídající soukromí vnější pobytové zóně s terasou. Obě části jsou vzájemně propojeny lehkou markýzou, která plynule navazuje na přistřešení terasy. Samotné tvarové řešení hlavní dvoupodlažní obytné části pak vychází z požadavků na užívání stavby, rozmístění místností v rámci dispozice a z požadavků na orientaci ke světovým stranám. Hmota, jejíž vnější obvodové konstrukce jsou opatřeny světle šedou omítkou, má tvar protáhlého kvádru a je zastřešena plochou střechou. Interiér je do zahrady bohatě prosklen, jiho-západní fasádě dominují dva velkoplošné fasádní otvory se vstupy na terasu. Jiho-východní fasáda je naopak osazena nízkými okny a k sousednímu pozemku se vizuálně uzavírá. Nepravidelný půdorysný tvar garáže odpovídá nárokům na vnitřní využití prostoru, její obvodové stěny jsou obloženy obkladem z pálených cihel a i ta je zastřešena plochou střechou.


Prováděcí dokumentaci vypracoval _ Josef Černý – projekční
a architektonická kancelář, Klatovy

Plocha stavební parcely _ 641 m2
Užitná plocha objektů _ 134 m2
Hrubá podlažní plocha objektu _ 182 m2
Zastavěná plocha řešeného území _ 132 m2
Nezastavěná plocha řešeného území _ 509 m2