cz
realizations concepts ilustrations news biography contact

     
 
Projekt Kostka
Hoogelschool voor de Kunsten
5. ročník _ klauzurní práce
Studijní projekt _ 2005
 
Project Cube
Hoogelschool voor de Kunsten
5th year _ exam
Academic project _ 2005
 
 
 
 
Zadání - v blízké budoucnosti započne výstavba rychlostní komunikace napříč územím, kde v průběhu 1. světové války proběhla jedna z významných bitev. Při této příležitosti bychom rádi upomenuli tuto historickou událost našich dějin a uctili památku všem vojákům bojujícím za svobodu. K tomuto zadání bylo úzce připojeno heslo evoluce. Objekt neměl přesahovat užitnou plochu 70m2 a měl být vybaven minimálním sociálním zařízením.

Proces - návrhu budovy předcházelo studium hesla evoluce. Mým cílem proto bylo nalezení způsobu, jak lze zaznamenat nekonečné množství vzájemně na sebe působících impulsů, které vytvářejí evoluci. Představil jsem si tyto impulsy jako vrstvy s vlastním specifickým designem – informací uloženou na povrchu. Samostatně sdělují jen částečné informace, pokud je ale poskládáme do celku, prezentují přesnější obraz - model evoluce. Následně jsem tyto myšlenky transformoval do trojrozměrného modelu, který částečně předznamenal vlastní vzhled architektonického řešení. Vzájemné uspořádání rozdílně tvarovaných vrstev formovalo pozitivní a negativní prostor krychle.

Popis dispozice – v 1. NP /vstupní podlaží/ je situováno minimální sociální zařízení, které je do objektu vložené jako nezávislá součást. Dvě umývárny a dvě toalety jsou pro úsporu prostoru vybaveny zabudovanými posuvnými dveřmi. 2. NP není nijak vybaveno, slouží k vnímání otevřeného a uzavřeného prostoru, pocitu svobody a uzavřenosti, hry světla a stínu, k získání nevšedního zážitku. Třetí úrovní je vyhlídková věž. Z více jak desetimetrové výšky je možný výhled do okolí, kde se za 1. světové války odehrávala bitva.

Umístění do situace – budova je orientována vstupní fasádou k východu, slunce je jedním ze základních faktorů proměny prostředí v interiéru objektu. Závisí jak na jeho postavení v průběhu dne, tak i na průchodu slunečních paprsků skrz vrstvy různé hloubky. Tato orientace ke světovým stranám také usnadňuje orientace návštěvníků v prostoru.

Popis konstrukce – Základní rozměr krychle je 8,5 m. Její povrch je sestaven z vrstev o dvou základních rozměrech. Vrstvy jsou tvořeny ocelovým rámem jejichž celý obvod je obložen 15 centimetrů silným masivním dřevem /jednotlivé rozmezí je taktéž 15 cm/. Každá z obvodových stěn je nesena na třech konstrukčně na sobě nezávislých nosných pilířích. Ztužení celého objektu je zabezpečeno podlahou a střechou, zavětrování konstrukce pak ocelovými táhly v interiéru objektu. Schodiště s vyhlídkovou věží je samostatným konstrukčně nezávislým prvkem, důvodem jsou odlišné požadavky na užívání takovéto zařízení. Střední nosná část je betonová, stupně ocelové.