p r o j e k t   Š k o d a   P a l l a d i o
 
Č V U T   2 0 0 3
B r n o   c a r   d e s i g n   c o m p e t i t i o n
k o n z u l t a c e   -   d e s i g n é r   V á c l a v   K r á l
 
t h e   Š k o d a   P a l l a d i o   p r o j e c t
 
Č V U T   2 0 0 3
B r n o   c a r   d e s i g n   c o m p e t i t i o n
c o n s u l t a t i o n   -   d e s i g n e r   V á c l a v   K r á l
 
 
 

Projekt Škoda Palladio je malý čtyřmístný rodinný automobil.

Tvarem karosérie se hlásí do rodiny vozů Škoda, naznačuje jejich možný budoucí vzhled.

Vnější plášť střechy automobilu je tvořen sklem vně lepeným na skelet karosérie, postupným ztmavením fólie skla je docíleno plynulého přechodu průhledných částí v karosérii.

Přední světlomety jsou integrované do typické masky chladiče s chromovaným rámem, vertikálním dělením a znakem výrobce ve středu její horní části.

Benzínové pohonné jednotky o objemu 1,2 nebo 1,4 litru (55 / 65 kW) jsou navrženy nad přední nápravu.

Alternativním pohonem může být elektromotor poháněný palivovými články umístěnými pod podlahou nad zadní nápravou.

Vyšší konstrukce automobilu umožňuje dobrý výhled z interiéru umocněný sníženou hranou čelního skla až k masce chladiče.

Sedačky jsou pevně uchycené k podlaze vozidla pro zvýšení bezpečnosti posádky, jejich boční vedení tvoří pevný skelet.

Kloub sedačky umožňuje nastavení sklonu bederní opěrky a sedáku, v nich integrované posuvné části se snadno přizpůsobí velikosti postavy.

Volant, pedály a ostatní ovládací prvky jsou umístěny na posuvných konzolách v podlaze a optimální nastavení ergonomie je zajištěno jejich posuvem.

 

Základní rozměry automobilu  :

délka    3650 mm

šířka    1800 mm

výška    1650 mm

rozvor    2600 mm

rozchod    1400 mm

 

 

Škoda Palladio is small four seats family car.

Coachwork shape is similar / familiar with Škoda cars and indicates their / its possible future look.

The external roof shape of this car is created with the glass glued from outside to the structure of a car body. With sequential glass overlay glooming is attainment the Clear cover's smooth transition into coachwork. 

Front lights are integrated into a typical hood scoop especially into chrome-plated engine cooling system, vertical' partition and with shield of manufacturer placed in the middle and above it.

Petrol-tank capacity 1.2 or 1.4 liters (55 / 65 kW) are designed above automotive axle.

Alternate fuel  mechanism can be electromotor powered by fuel elements which are placed under floor and above the back automotive axle.

It’s possible to have a very good look outside from the interier because the car has higher constructoin and long front glass follows up to the hood scoop.

Seats are fixed to the floor for higher safety of pasangers, their side projections create a firm scelet, the mobile parts integrated into the seats can change them to different sizes.

Wheel, pedals and another control elements are situate to the movable parts at the floor and optimal ergonomical set can be changed.

 

Essential automobile dimensions:

length    3650 mm

width    1800 mm

height    1650 mm

wheel base    2600 mm

tire thread width    1400 mm

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l