O v e r t o o m   b u i l d i n g
 
H K U   2 0 0 6   /   5 . r o č n í k
z i m n í   s e m e s t r   /   s e m e s t r á l n í   p r á c e
k o n z u l t a c e   -   B e l l e   v a n ‘ t   H o f f
 
t h e   O v e r t o o m   b u i l d i n g
 
H K U   2 0 0 6   /   t h e   5 t h   y e a r
w i n t e r   s e m e s t e r   /   s e m e s t r a l   p r o j e c t
c o n s u l t a t i o n   -   B e l l e   v a n ‘ t   H o f f
 
 
 

Zadání - konverze historické budovy na umělecké a výstavní centrum se zázemím pro tři stážující umělce a samostatnou bytovou jednotku. Návrh vypracovat v duchu hesla - A global brainwashmachine for Amsterdam /globální vymývání mozku Amsterdamu/.

 

Stávající stav budovy a okolí - budova je situována na okraji historického centra Amsterdamu v bezprostřední blízkosti Wondelpark. Přesněji v polovině dopravně rušné ulice Overtoom, jejíž dnešní podoba vznikala již koncem 18. století. V této době byl jejím středem veden vodní kanál, ten postupně zanikl o několik desetiletí později. Zmíněný objekt pak pochází z roku 1900 a svým vzhledem i velikostí zapadá do okolní dvou a třípatrové zástavby. Exteriér i interiér jsou prakticky v původním nepozměněném stavu. Z ulice je možný přístup jedenáct metrů širokým průjezdem do dvora a zahrady za objektem.

 

A global brainwashmachine for Amsterdam - řešení jsem postavil na možnosti úzkého kontaktu veřejnosti s uměleckou sférou. Snahou bylo vytvořit prostředí, kde občané Amsterdamu mohou ovlivňovat práci umělců, a kde zároveň může umění, i v procesu vzniku, působit na obyvatele /umění potřebuje pozorovatele a pozorovatel potřebuje umění/.

Veřejnost se proto může setkat s umělci v kavárně nebo pak v exteriéru v zahradě přístupné z ulice. 

 

Koncepce přestavby - je založena na maximálním možném zachování hodnotného interiéru a na kontrastu nových prvků k původnímu vybavení. Z původní dispozice byly některé nezbytné příčky odstraněny, nové pak byly navrženy jako objekt v objektu z poloprůsvitného materiálu, který umožňuje vyzařovat tlumené světlo do místností. I v exteriéru kontrastuje lehká sklo-ocelová přístavba s cihlovou fasádou budovy.

 

Nová náplň objektu - podstatnou řešení vzhledu budovy s obdobnou funkcí, umístěním a požadavky je maximální upoutání pozornosti. Užití kontrastních materiálů, barev, tvarů, ale i výrazná změna typu dlažby a osvětlení, to vše z velké části poutá oko pozorovatele. Neméně důležité bylo budově přisoudit statut veřejného objektu. Obohatil jsem proto její funkce o kavárnu a knihovnu s uměleckým zaměřením.

Veřejné funkce jsou umístěny v přední části budovy a přístupné přímo z ulice. V 1.NP je kavárna s výhledem do ateliéru /výstavní galerie/. Knihovna je v 2.NP a správa objektu ve 3.NP. Jak knihovna tak i kavárna jsou vybaveny sociálním zařízením.

V prvním nadzemním podlaží zadní neveřejné části jsou situovány pokoje pro hostující umělce /s koupelnami a toaletami/, společná kuchyně /místo setkání/, zázemí, sklad a kancelář. V druhém podlaží je byt 3+kk pro vlastníka objektu. Tato část má samostatný vchod z průjezdu.

 

Design dostavby – nedostatečná velikost historické budovy a vysoké požadavky kladené na pracovní prostory zapříčinily expanzi tří samostatných zvenčí přístupných ateliérů /15m2/ a nové části společně užívaného ateliéru do průjezdu. Prosklené boxy jsou tvořeny jednoduchou nosnou konstrukcí. Přístup tlumeného stropního světla a ochranu před povětrnostními podmínkami zajišťuje ocelová konstrukce z povrchem z pískovaného bezpečnostního skla. Její tvar centrálně odvádí vodu do jediného místa pro další možné využití. Přístavby mohou umělci využívat k samostatné práci nebo prezentaci. Jejich posuvné stěny umožňují i práci pod střešními přesahy v exteriéru.

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l