eng
realizace koncepty ilustrace aktuality biografie kontakt

     
 
Náhrobek
Klient _ soukromý investor
Architektonická studie _ 2017
 
The Grave
Client _ private investor
Architectonic study _ 2017
 
 
 
 
Náhrobní architektura a hřbitovní kultura současnosti je všeobecně vnímána jako palčivý problém, přestože je toto téma tak trochu stranou našeho zájmu. Netradiční, ale přesto zcela pochopitelný, požadavek na zpracování jedinečného návrhu rodinného hrobu pro mne proto byl výzvou. Koncepci návrhu jsem postavil na jednoduchém a netradičním tvarování, kvalitním materiálu a důrazu na detail zpracování.

Náhrobek na betonovém základu je sestaven ze tří kamenných bloků. Dvě horizontálně uložené desky trojúhelníkového tvaru zakrývají úložný prostor hrobu, jsou volně odnímatelné a svírají diagonálně situovaný obdélníkový blok náhrobního kamene. Jeho netradičním pootočením je umocněna hrana s nápisem rodiny pochovaných. Kamenné bloky jsou navrženy z masivní tmavě šedé až černé žuly s barevně rovnoměrnou zrnitostí (např. žula Nero Angola) a mají broušenou (matnou) povrchovou úpravou. Tloušťka všech kamenných bloků je 80 mm, základní půdorysné rozměry náhrobku jsou 1080 x 880 mm a rozměry náhrobního kamene 1000 x 550 mm. Kahan na lampový olej je umístěný ve výseku horizontálních kamenných částí v nerezovém pouzdře kotveném k vertikálnímu kamennému bloku a jeho plamen osvětluje jméno rodiny vyřezané do nerez ocelového broušeného plechu na boční hraně náhrobku. Jednotlivá jména rodinných příslušníků jsou pak vytesána na levém čele náhrobního kamene.