eng
realizace koncepty ilustrace aktuality biografie kontakt

     
 
Lamborghini 52
Autor textu _ Radek Laube (šéfredaktor časopisu AutoDesign&Styling)
Koncept _ 2017
 
Lamborghini 52
Autor of the text _ Radek Laube (general editor of AutoDesign&Styling magazine)
Concept _ 2017
 
 
 
 
Autorem koncepční studie Lamborghini 52 je architekt a designér Pavel Hrubý, který již řadu let pravidelně spolupracuje s naším časopisem AD&S. K blížícímu se 52. výročí italské značky tentokrát navrhl kompaktní sportovní automobil s délkou do 4,5 metru a motorem před zadní nápravou.

Jeho práce reaguje na završení 50. jubilea založení společnosti Lamborghini představením výkonného modelu Veneno. Tento automobil dle názoru Pavla Hrubého nezapadá do současného velmi propracovaného designového jazyka Lamborghini. Svým odlišným přístupem proto poukazuje na jiný možný designový posun charakteristických továrních prvků.

Karoserie vozu Lamborghini 52 je striktně „složena“ ze vzájemně na sebe navazujících ploch s minimálním zakřivením. Proporčně vyváženého tvaru je dosaženo i pomocí dvoubarevné kombinace laku. Dominantním prvkem automobilu je pak panoramatické zasklení interiéru se vzhůru výklopnými dveřmi. Součástí komplexně řešeného návrhu je i grafická úprava logotypů Lamborghini.

Elegantní a čistá forma byla doposud doménou většiny automobilů tohoto výrobce stejně tak, jak jej reprezentuje i studie Lamborghini 52.


Author of the Lamborghini 52 concept study is architect and designer Pavel Hrubý, who has been cooperating with our AD&S magazine for many years. For the approaching 52nd Anniversary of the Italian brand he has designed a compact sports car with a length up to 4.5 metres and engine in front of the rear axle.

His work is a reaction to the Lamborghini brand founding golden jubilee with the introduction of the powerful Veneno model. In the opinion of Pavel Hrubý, this car doesn’t fit in with Lamborghini’s current highly sophisticated design language. With a different approach he therefore points to another possible design shift of characteristic factory features.

The body of the Lamborghini 52 is strictly ‘composed’ of mutually connecting surfaces with minimal curvature. Proportional balance of shape is also achieved with the help of a twin-colour paint combination. A dominant feature of the car is then panoramic interior glazing with upward swing doors. Part of the complexly solved design is also a graphic modification of the Lamborghini logo.

Elegant and pure form was previously the domain of most cars from this producer as represented also by the Lamborghini 52 study.