Projekt interiér ložnice
Investor soukromá osoba
Design

Pavel Hrubý

Výrobce

Tomáš Havel a Petr Kořínek

Realizace

2009

 

 

Project interier of the bedroom
Investor

private person

Design

Pavel Hrubý

Producer

Tomáš Havel and Petr Kořínek

Realization

2009

 
 

Interiér ložnice jsem navrhl pro soukromého klienta. Jeho základním požadavkem bylo umístění do vcelku malé místnosti objemné šatní skříně, několika menších úložných prostorů a zároveň i dosti obsáhlé knihovny. Komplikací bylo navíc překvapivě málo prostoru v jednom z inkriminovaných rohů ložnice. Hloubka vestavěné stěny je proto na jednom boku výrazně odlišná od toho protějšího, lépe tak vyhovuje i odlišným funkčním požadavkům. Originální je ale nejen svým zkoseným tvarem, ohled byl brán i na konstrukci a přesné sestavení jednotlivých komponentů celku.

Součástí návrhu bylo i netradiční řešení zavěšených nočních stolků, z nichž jeden je součástí ojediněle řešeného prádelníku s výsuvným systémem.Všechny pohledové části byly zhotoveny z masivní bukové spárovky a povrchově ošetřeny matným transparentním lakem. Zhotoviteli zcela výjimečně zpracovaného nábytku byl Tomáš Havel a jeho kolega Petr Kořínek.   

I designed a bedroom interior for the private investor. His general requirement was placing large wardrobe, some smaller storage spaces and even quite spacious library into one room. The biggest challenge was the small space in one of the edges of the bedroom. The solution to this was the difference in depth of the built-in wardrobe. This depth difference of the two sides of wardrobe walls is even helpful in respect of wide functions demands and several different possibilities of usage. The wardrobe is extraordinary not only for the skewed shape but also thank to its preciously designed construction and exact compilation of all components.
Part of the design was also inconvenient solution of suspended bedside tables. One of them is part of the unique chest of drawers with extensible system. All visible parts of the whole interior were produced from solid beech piedroit and cast over with flat transparent varnish. I appreciate an utterly perfect manufacturing of all pieces with terrific details by Tomáš Havel and his colleague Petr Kořínek.