p o d   t ř i c e t   /   p o r t r é t y   n o v é   g e n e r a c e
 
H o s p o d á ř s k é   n o v i n y
m a g a z í n   V í k e n d     s t r .   1 1
a u t o r   -   P e t r   M e l n i č u k
 
l e s s   t h e n   t h i r t y   /   p o r t r a i t   o f   n e w   g e n e r a t i o n
 
n e w s p a p e r   H o s p o d á ř s k é   n o v i n y
t h e   V e e k e n d   m a g a z i n e     s t r .   1 1
a u t o r   -   P e t r   M e l n i č u k
 

 

 

Pavel Hrubý - architekt a designér

Kromě projektů staveb má Pavel Hrubý slabost i pro design motorových vozidel. Několik let měl na něj vliv jeden z našich nejznámějších designérů Václav Král. To, že byl jeho dobrým žákem, potvrzuje také cena Vynikající studentský design.

 

Když se letos na podzim sešla porota soutěže a rozhodovala, komu že udělí prestižní ocenění českého Design centra, shodla se, že mezi vítězi nemůže chybět tříkolka Mythus studenta šestého ročníku pražské UMPRUM Pavla Hrubého. V komentáři kromě jiného uvedla: Je výjimečná racionálním konceptem kombinace lidské energie s elektromotorem. Konstrukční řešení, technologické a materiálové zpracování se sympaticky spojují v atraktivním designu.
"Je to vlastně lehokolo na třech kolech," říká Pavel Hrubý. "Jeho princip je jednoduchý. Jezdec k pohybu tříkolky využívá vlastní sílu a ve chvíli, kdy je unavený a nebo chce jet rychleji, zapne elektromotor. Tahle kombinace umožňuje i zpětné získávání elektrické energie do baterií. V našich poměrech je vozidlo s touto koncepcí originální. Ve světě se tu a tam objevuje."

Pavel Hrubý studoval ateliér architektury na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Když se rozhodoval, jaké téma si vybere pro svou diplomovou práci, nezvolil rodinný dům, banku nebo administrativní budovu, ale tříkolové vozítko. Šéf ateliéru profesor Petr Keil nebyl proti a práci mu doporučil. Věděl totiž o Pavlovi, že kromě architektury má i silný vztah k designu.
"K průmyslovému designu a různým podobám motorových vozidel mě přivedl Václav Král, a to už na stření uměleckoprůmyslové škole," vzpomíná Pavel Hrubý. "Dostal jsem se k němu tak, že jsem ho požádal, jestli bych k němu mohl chodit na přednášky, cvičení a konzultace s jeho studenty na strojní a dopravní fakultě ČVUT. Máte u mě otevřené dveře, řekl mi. Chodil jsem k němu pět let, týden co týden. Vlastně až do doby, než náhle zemřel. Práce s ním se mi vryla pod kůži. Nápad s tříkolkou jsem nosil v hlavě několik let a pořizoval si postupně stovky náčrtů a výkresů. K diplomce jsem vytvořil její 3D model a nakonec i maketu."

První velké ocenění získal Pavel Hrubý na střední škole za konferenční židli s příručním stolkem. Dostal cenu za studentský design na veletrhu For Habitat. O dva roky později, to už na architektuře, se přihlásil do soutěže pořádané českým Design centrem, firmami Škoda Auto a Brněnské výstavy a veletrhy. Porota tehdy zvláštním oceněním ohodnotila jeho projekt malého rodinného vozu Škoda Palladio. Zaujala ji nejenom jeho vnější a vnitřní podoba, ale také účelnost a vnitřní uspořádání. Dívat se na vůz jako celek jej roky učil právě Václav Král.
"K autům jsem se dostal i při roční stáži v nizozemském Utrechtu na tamější vysoké škole uměleckoprůmyslové," říká Pavel Hrubý. "I když jsem se celou dobu věnoval architektuře a designu nábytku, ve volném čase jsem vytvořil jednomístnou elektromobilní tříkolku. Designér, s kterým jsem ji konzultoval, byl nadšený z toho, jak se dívám na profesi. Tedy nejenom, aby vozítko bylo krásné, ale především účelné, snadno a jednoduše vyrobitelné."

Studium architektury není pro studenta levná záležitost. Hodně peněz stojí například finální modely staveb či interiérů. Pavel si zpočátku přivydělával ve skladu se stavebním materiálem. Později si ho starší kolegové architekti najímali pro vytvoření počítačových vi-zualizací rodinných domů, výstavních areálů nebo hotelů. I tak mu peníze, které vydělal, nestačily. Neobešel se bez pomoci rodičů.
Pavel Hrubý letos v srpnu nastoupil do architektonického studia KMS Architects, které vedou profesoři Petr Keil a Petr Svoboda. Učili jej na vysoké škole. Za čtyři měsíce se zatím dostal jen k architektonickým studiím. "Nesmím být nedočkavý," říká. "Časem přijdou i větší projekty. A jak je to s mojí tvůrčí svobodou? Rád se nechám na začátku spoutat zadáním, jak má projekt vypadat a co musí splňovat. Když se ale pustím do práce, snažím se co nejvíc odpoutat od zadání a řešit ho tak, aby bylo úplně jiné, než chce zadavatel, ale současně, aby splňovalo jeho představy. A nebo se snažím ho přesvědčit, že projekt je možné udělat úplně jinak, jednodušeji a levněji, což on sám mnohdy ani netuší. To je koneckonců smysl kreativní architektury a designu."

Snímky HN - Martin Svozílek, archiv Pavla Hrubého: Trojkolka Mythus vynesla Pavlovi Hrubému cenu Vynikající studentský design.

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l