a u t o s a l o n   Ž e n e v a   2 0 1 0   /   a u t o s a l o n   G e n e v a   2 0 1 0
 
fotografie lze zvětšit do pohledové velikosti / photos are presented in a detail