Název rubriky

flash | Lamborghini 52

Název článku Puzzle
   
Autor designu Pavel Hrubý
  architekt | designér
Autor textu Radek Laube
  šéfredaktor časopisu AutoDesign&Styling
   
Name of the rubric

flash | Lamborghini 52

Article title Puzzle
   
Draftsman

Pavel Hrubý

  architect | designer
Autor of the text Radek Laube
  general editor of AutoDesign&Styling magazine

 

 

Autorem koncepční studie Lamborghini 52 je architekt a designér Pavel Hrubý, který již řadu let pravidelně spolupracuje s naším časopisem AD&S. K blížícímu se 52. výročí italské značky tentokrát navrhl kompaktní sportovní automobil s délkou do 4,5 metru a motorem před zadní nápravou.

 

Jeho práce reaguje na završení 50. jubilea založení společnosti Lamborghini představením výkonného modelu Veneno. Tento automobil dle názoru Pavla Hrubého nezapadá do současného velmi propracovaného designového jazyka Lamborghini. Svým odlišným přístupem proto poukazuje na jiný možný designový posun charakteristických továrních prvků.

 

Karoserie vozu Lamborghini 52 je striktně „složena“ ze vzájemně na sebe navazujících ploch s minimálním zakřivením. Proporčně vyváženého tvaru je dosaženo i pomocí dvoubarevné kombinace laku. Dominantním prvkem automobilu je pak panoramatické zasklení interiéru se vzhůru výklopnými dveřmi. Součástí komplexně řešeného návrhu je i grafická úprava logotypů Lamborghini.

 

Elegantní a čistá forma byla doposud doménou většiny automobilů tohoto výrobce stejně tak, jak jej reprezentuje i studie Lamborghini 52.

 

 

Author of the Lamborghini 52 concept study is architect and designer Pavel Hrubý, who has been cooperating with our AD&S magazine for many years. For the approaching 52nd Anniversary of the Italian brand he has designed a compact sports car with a length up to 4.5 metres and engine in front of the rear axle.

 

His work is a reaction to the Lamborghini brand founding golden jubilee with the introduction of the powerful Veneno model. In the opinion of Pavel Hrubý, this car doesn’t fit in with Lamborghini’s current highly sophisticated design language. With a different approach he therefore points to another possible design shift of characteristic factory features.

 

The body of the Lamborghini 52 is strictly ‘composed’ of mutually connecting surfaces with minimal curvature. Proportional balance of shape is also achieved with the help of a twin-colour paint combination. A dominant feature of the car is then panoramic interior glazing with upward swing doors. Part of the complexly solved design is also a graphic modification of the Lamborghini logo.

 

Elegant and pure form was previously the domain of most cars from this producer as represented also by the Lamborghini 52 study.

 

 

 

 

 
 

Název rubriky

fin | Lamborghini Espada

Název článku Kult býka
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu

Itálie | Sant’Agata Bolognese

Výrobce Automobili Lamborghini S.p.A.
Designér Bertone | Marcello Gandini
Chronologie 1963     založení automobilky Lamborghini
 

1968     zahájení výroby modelu Espada

 

1978     ukončení výroby modelu Espada

   
Name of the rubric

fin | Lamborghini Espada

Article title Cult of the Bull
   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Place of origin

Italy | Sant’Agata Bolognese

Producer

Automobili Lamborghini S.p.A.

Designer

Bertone | Marcello Gandini

Chronology

1963     founding of Lamborghini

 

1968     production start of the Espada model

 

1978     end of production of the Espada model

 

 

Sebejistý postoj, přimhouřené oči, svalnaté tělo… Vzhled zuřivého býka. Přestože byl model Espada prvním plně čtyřmístným automobilem značky Lamborghini, bez výhrad dostál i jménu výrobce sportovních vozů.

 

Automobil Lamborghini Espada doplnil v nabídce italského výrobce již dva roky vyráběný proslulý model Miura. Na rozdíl od něj nebyl nekompromisním sportovním vozem, i přesto ale disponoval výkonem až 350 koní a nad rámec zvyklostí nabídl více luxusu a dvě místa pro pasažéry navíc.

 

Právě rozměrný interiér a zavazadlový prostor do velké míry určily výjimečný charakter vozidla. Přestože byla jeho přes 4,7 m dlouhá dvoudvéřová karoserie velmi široká a nízká, vynikala mohutnou zádí. Ta vzhledu na kráse a dynamice nijak neubírala, naopak vozu propůjčila nezaměnitelnou siluetu.

 

Podobu modelu Espada, podobně jako dalších vozů Lamborghini, ztvárnil designer Marcello Gandini z karosářského studia Bertone. Jeho vize prezentovaná v roce 1967 na konceptech Lamborghini Marzal a Jaguar Pirana vyústila na autosalonu v Ženevě o rok později v představení sériové podoby Espady.

 

Srdcem automobilu byl pod přední kapotou umístěný dvanáctiválcový motor o objemu 4,0 l. S ním tehdy vůz dosáhl nejen na rychlost až 250 km/h, ale i na titul nejrychlejší čtyřmístný automobil.

 

Přestože se Espada v nabídce udržela celých deset let, nebyl její vzhled s výjimkou interiéru nikdy výrazně změněn. Celkem továrnu opustilo na 1 227 exemplářů. I přes velké prodejní úspěchy Espada nenašla svého nástupce.

 

 

A confident stance, narrowed eyes, a muscular body … the look of a furious bull. Although the Espada model was the first four-seat car from Lamborghini, it without any objections stood up to the name of the sports car manufacturer.

 

The Lamborghini Espada added to the Italian producer’s offer of the already two-year produced famous Miura model. It was apart from it not an uncompromising sports car, yet still had 350 horsepower and above habits offered more luxury and two extra passenger seats.

 

It was the large interior and luggage space that greatly defined the car’s exceptional character. Although its over 4.7-metre long two-door body was very wide and low, it stood out with a massive rear end. It didn’t detract much in appearance or dynamics. On the contrary it gave the car an unmistakable silhouette.

 

The look of the Espada model, like other Lamborghini cars, was created by designer Marcello Gandini from coachbuilding studio Bertone. His vision, presented in 1967 on Lamborghini Marzal and Jaguar Pirana concepts, resulted in the introduction of the serial look of the Espada a year later at the Geneva Auto Show.

 

The heart of the car was a twelve-cylinder engine with a volume of 4.0 l mounted under the front hood. Thanks to this, it at that time not only reached a speed of up to 250 km/h, but also gained the title of the fastest four-seat car.

 

Even though the Espada remained on offer for ten years, its appearance was never significantly changed with the exception of the interior. A total of 1,227 specimens left the factory gates. Despite great sales success it never found its successor.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
       
 
             
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles