Název rubriky

fin | BMW 2002

Název článku Trefa do černého
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu

Německo

Výrobce BMW
Designér Giovanni Michelotti
  Wilhelm Hofmeister
Chronologie 1916     založení společnosti Bayerische Flugzeugwerke
  1917     změna názvu - Bayerische Motoren Werke (BMW)
  1961     představení sedanu BMW 1500
  1966     zahájení výroby BMW 1600-2
  1968     zahájení výroby BMW 2002
  1975     ukončení výroby BMW 2002
   

Name of the rubric

fin | BMW 2002

Article title Just the Ticket
   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Place of origin

Germany

Producer

BMW

Designer

Giovanni Michelotti

  Wilhelm Hofmeister

Chronology

1916     founding of Bayerische Flugzeugwerke

 

1917     change of company name - Bayerische Motoren Werke (BMW)

  1961     sedan BMW 1500 introduction
  1966     production start of the  BMW 1600-2 model
  1968     production start of the  BMW 2002 model
  1975     end of production of the BMW 2002 model

 

 

Model 2002 byl ze současného pohledu pro BMW zcela klíčovým modelem – posunul filozofii značky na úroveň dnešního vnímání a stal se prvním z řady sportovně laděných sériových automobilů, které mají v mnichovské produkci dodnes zcela zásadní podíl.

 

Dlouhá léta po 2. světové válce se německý automobilový výrobce nemohl na trhu výrazněji prosadit. Drtivý dopad na jeho situaci měly především poválečné reparace, ale i pomalý rozjezd tamní ekonomiky. V jeho nabídce navíc tehdy zcela scházel rozumně veliký model. První oživení prodejů zajistila až takzvaná „Nová třída“, představená v roce 1961. Zcela nově navržený sedan střední třídy udělal definitivní tečku za minulostí a začal psát novou etapu automobilky – etapu současnosti.

 

Velkého úspěchu se o pět let později dočkala od tohoto sedanu odvozená „série 02“. Výrazně zkrácená, na pohled jednoduchá a účelná dvoudvéřová karoserie nesla charakteristiky původního modelu, duchem šlo ale o svébytný sportovně laděný automobil. Typický byl především zkosenou přídí s horizontální maskou a dvojicí kruhových světlometů, kruhovými zadními svítilnami nebo lištou umístěnou po obvodu celé karoserie.

 

Jednoznačně nejúspěšnějším provedením této série bylo BMW 2002 (číselné označení skrývalo informaci o obsahu motoru a dvoudvéřovém typu karoserie) s výkonným dvoulitrovým čtyřválcem. Vrcholem nabídky pak byla verze 2002 Turbo, první evropský sériově vyráběný přeplňovaný automobil, dosahující s výkonem 170 koní rychlosti až 210 km/h.

 

Série 02 tehdy vyplnila prázdné místo na trhu a nabídla ideální poměr praktičnosti a zážitku z jízdy. Tyto kvality ocenilo na 860 000 zákazníků.

 

 

From today’s perspective the 2002 was an absolute key model for BMW – it moved the brand’s philosophy to how we see it today and became the first from a series of sport-tuned serial cars that have played a vital role in the production until today.

 

For many years after the Second World War, the German carmaker couldn’t significantly push through onto the market. A devastating impact on its situation were mainly post-war reparations, but also a slow start to the local economy. In addition, its offer completely lacked a reasonably large model. The first recovery of sales was thanks to the so-called ‘New Class’ introduced in 1961. The completely redesigned middle class sedan put a definite full stop to the past and began writing a new era of the car brand – the era of today.

 

Five years later the ’02 Series’, also derived from this sedan, awaited huge success. A significantly shortened, at a glance simple and efficient two-door body carried characteristics of the original model, but was in the spirit of a distinctive sports car. Typical was primarily the ‘shark-nose’ front end with a horizontal grille and two sets of round headlights, circular rear lamps or a chrome line circling the entire body.

 

Definitely the most successful line from this series was the BMW 2002 (the number hides information about engine volume and a twodoor body type) with a powerful two-litre four-cylinder. The top of the offer was then a 2002 Turbo version, the first European serial produced turbocharged car reaching speeds up to 210 km/h with 170 horsepower.

 

The 02 Series filled the empty gap on the market and offered an ideal ratio of practicality and a great experience behind the wheel. These qualities were appreciated by 860,000 customers.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
           
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles