Název rubriky

fin | Rolls-Royce Phantom Jonckheere Coupe

Název článku Individualita
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Výrobce Rolls-Royce (Velká Británie)
Karosárna Jonckheere Carrossier (Belgie)
Chronologie 1881     založení společnosti Jonckheere
  1904     založení společnosti Rolls-Royce
  1925     zahájení výroby modelu Phantom
  1934     vznik modelu Phantom Jonckheere Coupe
  2005     Pebble Beach Concours d'Elegance
  2012     Concorso d’Eleganza Villa d’Este
   
Name of the rubric

fin | Rolls-Royce Phantom Jonckheere Coupe

Article title

Individuality

   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Producer

Rolls-Royce (Great Britain)

Coach builder

Jonckheere Carrossier (Belgium)

Chronology

1881     business start of Jonckheere.

 

1904     business start of Rolls-Royce

 

1925     production start of the Phantom model

 

1934     creation of the Phantom Jonckheere Coupe model

 

2005     Pebble Beach Concours d'Elegance

 

2012     Concorso d’Eleganza Villa d’Este

 

 

První generace modelu Rolls-Royce Phantom byla představena v roce 1925. Navázala na úspěch předchozího typu Silver Ghost a upevnila si postavení u náročných klientů. Ani to nejlepší na trhu ovšem nemusí být vždy dostačující pro každého…

 

A právě pro takového klienta vznikl v belgické karosárně unikátní, téměř šest metrů dlouhý automobil Rolls-Royce Phantom Jonckheere Coupe. Přestože o tomto tajemném zákazníkovi kolují mnohé zvěsti, jeho jméno nám zůstane pravděpodobně navždy utajeno. Veškeré záznamy včetně projektové dokumentace za 2. světové války nemilosrdně zničil požár.

 

Automobil postavili v roce 1934 majitel karosárny Jonckheere a jeho syn. Jako základ jim pro přestavbu posloužil podvozek kabrioletu Rolls-Royce s podélně uloženým řadovým šestiválcem o objem 7,67 litru (80,5 kW). Dnes, s odstupem času, se nám může zdát vzhled tohoto automobilu přehnaně okázalý. Na tehdejší poměry byl ale především velmi inovativní. Jediný příkladně řemeslně zpracovaný exemplář měl aerodynamicky tvarovanou karoserii s ohromnou ploutví na zádi a zakrytá zadní kola. Opravdu výjimečným řešením pak byly kruhové, proti směru otvírané dveře, nezvyklý způsob stahování bočních skleněných výplní nebo posuvné střešní panely. Vzhledově by jej bylo možno srovnávat s modely Rolls-Royce o jedno až dvě desetiletí mladšími. Lze tedy předpokládat, že jím byly tyto vozy i do velké míry inspirovány.

 

Během své existence se stal hvězdou nejedné automobilové výstavy, vystřídal ale i mnoho majitelů a několikrát změnil lakování. Při nedávné komplexní rekonstrukci byl uveden do původního stavu.

 

The first generation Rolls-Royce Phantom was introduced in 1925. It followed on from the success of its forerunner Silver Ghost and strengthened its position with demanding clients. But not even the best on the market however might be enough for everybody…

And for such a client evolved at the Belgian coach builder a unique and almost six-metre long Rolls-Royce Phantom Jonckheere Coupe. While there are many rumours going around about this mystery customer, his name will most likely remain a secret forever. All records including project documentation from the Second World War were mercilessly destroyed by fire.

The car was built in 1934 by owner and son of Jonckheere coach builder. As a foundation for the rebuilding served a chassis from the Rolls-Royce convertible with a transversely mounted inline six-cylinder with a volume of 7.67 litres (80.5 kW). Today, with the passing of time, the look of the car might seem unduly showy. But for those times it was mainly very innovative. The only exemplary crafted specimen had an aerodynamically shaped body with a massive rear fin and covered rear wheels. A truly exceptional solution was circular opposite direction opening doors, an unusual way of pulling down the side glass panels or sliding roof panels. By appearance it could be compared to Rolls-Royce models that are one or two decades younger. It can be assumed that they were also inspired by it to a large extent.

During its existence it became the star of not only one car show. It changed owners many times and several times its bodypaint. During a recent complete reconstruction it was brought to its original condition.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
           
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles