Název rubriky

fin | Aero 50 Dynamik

Název článku Velký návrat
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu

Československo | Vysoké Mýto

Výrobce Carrosserie Sodomka
Designér Josef Sodomka ml. (1904–1965)
Chronologie 1896     počátek živnosti Josefa Sodomky st.
  1936     zahájení výroby Aera 50
  1939     zahájení výroby Aera 50 Dynamik
   
Name of the rubric

fin | Aero 50 Dynamik

Article title The Big Return
   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Place of origin

Czechoslovakia | Vysoké Mýto

Producer

Carrosserie Sodomka

Designer

Josef Sodomka Jr. (1904–1965)

Chronology

1896     business start of Josef Sodomka Sr.

 

1936     production start of the Aero 50

 

1939     production start of the Aero 50 Dynamik

 

 

V roce 1939 si český karosář Josef Sodomka mladší vybral pro svou další přestavbu vůz Aero 50. Na jeho základě vystavěl první z řady zcela unikátních automobilů „Dynamik“, které se staly skutečnou pýchou jeho řemesla.

 

Přesný počet tehdy vyrobených kabrioletů a kupé Aero 50 Dynamik je odhadován maximálně na devět exemplářů. Jednotlivé automobily byly v Sodomkově karosárně ve Vysokém Mýtě postaveny pro významné zájemce a lišily se drobnými, ale i výraznějšími odchylkami. Všechny ovšem charakterizovala karoserie s aerodynamickými prvky, poměrně široká stavba s úzkým rozchodem, elegantní proporce nebo kapkovité blatníky se zakrytými koly a firemním logem „S“. Čtyřválcová pohonná jednotka s objemem 1 997 cm3 byla převzata ze sériového Aera 50 a dávala nikterak závratný, ale dostatečný výkon 50 koní.

 

Ještě v šedesátých letech 20. století se všechny vyrobené kusy považovaly za nenávratně ztracené. Zdálo se, že se žádný nedochoval. Právě tehdy se ale v poušti v Arizoně ve Spojených státech amerických jeden exemplář objevil, prošel renovací a dnes je „Arizona“, jak je vůz přezdíván, v červeno-černé barevné kombinaci součástí sbírky Blackhawk Automotive Museum v kalifornském Danville.

 

Po tomto zcela neuvěřitelném objevu a několika uplynulých desetiletích již snad nikdo nemohl doufat ve vypátrání dalšího pohřešovaného vozu. A přesto se tak v nedávné době v severních Čechách stalo. Zcela zbídačený vrak byl odborně rekonstruován a po třech letech se modro-zelený kabriolet představil v dokonalé formě. Od roku 2008 je vystavován v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě.

 

 

In 1939, Czech coachbuilder, Josef Sodomka Jr. chose the Aero 50 for his next car remodelling. On its foundation he created the first series of unique cars ‘Dynamic’, which became a true glory of his craft.

 

The exact number of the then produced Aero 50 Dynamik convertibles and coupés is estimated at a maximum of nine specimens. Every car built in Sodomka’s bodyshop in Vysoké Mýto was for major clients and differed in small yet significant details. All were, however, characterised by their body with aerodynamic features, a relatively wide stance and narrow track, elegant proportions or tear-drop fenders with covered wheels and the company logo ‘S’. A four-cylinder power unit with a volume of 1997 cm3 was taken from the serial Aero 50 and produced a not so staggering but adequate 50 hp of power.

 

Still in the sixties of the 20th century, all produced specimens were considered irretrievably lost. It seemed that none had survived. But it was then in the desert of Arizona in the United States of America where one specimen was discovered and underwent renovation. Today, the ‘Arizona’, as the car is nicknamed, in red-black colour combination is part of a collection in the Blackhawk Automotive Museum in Californian Danville.

 

After this unbelievable discovery and the passing of a few decades, almost nobody had hoped in finding another missing car. And yet such a thing recently happened in North Bohemia. A completely ruined wreck was professionally restored and after three years the blue-green convertible was presented in a perfect state. Since 2008, it has been displayed in the Regional Museum in Vysoké Mýto.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
           
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles