Název rubriky

fin | Závodní vozy Auto Union

Název článku Čtyři kruhy
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu

Německo | Zwickau

Výrobce Auto Union
Konstruktér Ferdinand Porsche
Chronologie 1934     typ A
  1935     typ B
  1936     typ C
  1938     typ D
   
Name of the rubric

fin | Auto Union Racing Cars

Article title Four rings
   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Place of origin

Germany | Zwickau

Producer

Auto Union

Constructor

Ferdinand Porsche

Chronology

1934     typ A

 

1935     typ B

 

1936     typ C

 

1938     typ D

 

 

Závodní vozy Auto Union jsou považovány za absolutní inženýrský vrchol předválečné automobilové éry. Ve své době společně s konkurenčními monoposty Mercedes-Benz vévodily všem závodům Grand Prix.

 

Říkáte si, kde že se vzaly a kam zmizely? Značka Auto Union vznikla v roce 1932 spojením čtyř německých automobilových výrobců. Na společnou cestu se tehdy vydalo Audi, DKW, Horch a Wanderer. Přestože sériové modely vyráběly tyto značky i nadále pod svými jmény, symbolem jejich sjednocení se stal společný znak. Znak čtyř kruhů v řadě, který od pozdější transformace společnosti dodnes užívá automobilka Audi.

 

Díky příslibu finanční podpory německé vlády se v roce 1933 rozhodla vstoupit mezi závodní elitu i automobilka Auto Union. V letech 1934 až 1938 postavila celkem čtyři generace závodních vozů (typ A až D), přičemž vývoj prvních tří generací spojila se jménem Ferdinanda Porscheho.

 

Kokpit závodního vozu Auto Union byl situován v přední části, pohonný agregát byl tehdy netradičně umístěn za zády pilota. Neuvěřitelný 16válcový motor, u poslední generace 12válcový, umožňoval dosažení rychlosti až 340 km/h! Povrch hliníkové karoserie nebyl lakovaný.

 

Mnoho cenných vítězství za jejich volantem vydobyl například Hans Stuck nebo Bernd Rosemeyer. Neutuchající touhu celého týmu soutěžit společně s dalším vývojem monopostu nakonec nadobro zastavila druhá světová válka. Monoposty Auto Union byly v rámci válečných reparací zabaveny ruskou armádou a do dnešních dnů z nich přečkalo pouhých pět exemplářů.

 

 

Auto Union cars are considered the absolute engineering top of the pre-war automobile era. In their time they dominated all Grand Prix races together with competitive Mercedes-Benz monoposts.

 

You ask where they came from and where they disappeared? Auto Union was founded in 1932 by a fusion of four German car manufacturers. So it were Audi, DKW, Horch and Wanderer that headed out on a common path. Even though they produced serial models under their own names, a symbol of their unification became one emblem. A symbol of four rings in a row which after a later transformation of the company is still used by Audi until today.

 

Thanks to a promise of financial support from the German government in 1933, Auto Union also decided to join the racing elite. During 1934 and 1938 it built a total of four generations of racing cars (Type A to Type D), while the development of the first three generations was teamed up with the name Ferdinand Porsche.

 

 

The cockpit of Auto Union racing cars was situated in the front part and the engine was placed untraditionally behind the pilot’s back. An incredible 16-cylinder engine, a 12-cylinder on the last generation, allowed speeds of up to 340 km/h! The surface of the aluminium body was unpainted.

 

Many valuable victories were battled out behind the wheel by, for example, Hans Stuck or Bernd Rosemeyer. The unceasing desire of the entire team to compete together with a further developed monopost was eventually stopped by the Second World War. Auto Union monoposts were as part of war reparations seized by the  Russian army  and until now only five specimens have survived.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
           
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles