Název rubriky

fin | Pininfarina Dino Berlinetta Speciale

Název článku V pravý čas na pravém místě
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu Itálie | Turín
Designér

Pininfarina | Aldo Bravarone

Chronologie 1929 (1947)       založení společnosti Ferrari
  1930                 založení společnosti Pininfarina
  1965                 představení konceptu Pininfarina Dino Berlinetta Speciale
  1968                 spuštění výroby sériové podoby modelu Dino
  2013                 představení konceptu Pininfarina Sergio
   
Name of the rubric

fin | Pininfarina Dino Berlinetta Speciale

Article title Right Time at the Right Place
   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Place of origin

Italy | Turin

Designer

Pininfarina | Aldo Bravarone

Chronology

1929 (1947)       founding of company Ferrari

 

1930                 founding of company Pininfarina

 

1965                 introduction of Pininfarina Dino Berlinetta Speciale Concept

 

1968                 production launch of serial Dino model

 

2013                 introduction of Pininfarina Sergio Concept

 

 

V 60. letech minulého století se tradiční italská automobilka Ferrari dostala do finančních potíží. Úsporná opatření si na jedné straně vynutila prodej polovičního podílu do vlastnictví společnosti Fiat, na straně druhé podpořila vznik slavného modelu.

 

Jedním ze záchranných opatření bylo schválení vývoje na Ferrari neobvykle malého sportovního dvoumístného kupé. Nový automobil, přestože nesl veškeré rysy mateřské značky, měl být znám výhradně pod jménem syna zakladatele společnosti – Dino.

 

Vývoj nezačal od nuly, předlohou byla odzkoušená závodní řada Dino 206 včetně pohonného ústrojí, šestiválcového přeplňovaného agregátu s objemem 1987 ccm. Červeně lakovaný prototyp, Pininfarina Dino Berlinetta Speciale, byl prezentován v roce 1965 na autosalonu v Paříži. Karoserie byla dle zvyklostí dílem studia Pininfarina, tehdy pod vedením šéfdesignéra Alda Brovaroneho. Motor byl mimo zvyklosti uložen před zadní nápravou, což mělo zcela zásadní dopad na celkovou podobu vozu. Tým designérů mohl navrhnout velmi nízko položenou kapotu s výrazně klenutými blatníky a čelní sklo s nevídaným sklonem. Výrazným prvkem byly i sdružené čelní svítilny na přídi nebo originální tvar víka motoru. Nový koncept se stal rázem středem zájmu všech.

 

V následujících letech bylo prezentováno několik dalších studií, které se postupně blížily finální podobě. Dlouho očekávané sériové Dino bylo představeno v roce 1968. Jeho prodejní úspěchy dokázaly v tehdejších těžkých časech automobilku Ferrari podržet a naplnit ji optimismem do let následujících.

 

 

During the sixties of the last century, the traditional Italian brand Ferrari got into financial difficulties. Cost-saving measures on one hand resulting in selling half the shares under the ownership of Fiat, on the other hand it supported the making of a famous model. 

 

One of the rescue measures was the approval of the development of an unusually small for Ferrari sports two-seat coupé. The small car, though carrying all the features of its mother brand, was to be known mainly under the name of the son of its brand’s founder – Dino.

 

The development didn’t start from zero but the foundation was the already tested Dino 206 racing series, including a six-cylinder turbocharged engine unit with 1987 ccm. The red painted prototype, Pininfarina Dino Berlinetta Speciale, was presented at the Paris Motor Show in 1965. As was a custom the body was the work of studio Pininfarina, back then under the leadership of chief designer Aldo Brovarone. The engine was out of practice mounted in front of the rear axle, which had a crucial impact on the car’s overall appearance. The team of designers could design a very low-lying hood with very strongly arched fenders and a windshield at an unseen angle. Important features were also joined headlights or an original engine cover. The new concept immediately became the focus of all.   

 

Several other studies were presented in the next following years that were coming closer to the final appearance. The long awaited serial Dino was introduced in 1968. Its sales success managed to hold Ferrari during difficult times and fill it with optimism into the years to come.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
           
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles