Název rubriky

fin | Vrchol americké extravagance

Název článku Pinna caudalis
  (Cadillac Coupe DeVille 1959)
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu Spojené státy americké
Chronologie 1948     Cadillac model 61 a 62
  1953     koncept GM Firebird I.
  1956     koncept GM Firebird II.
  1958     koncept GM Firebird III.
  1959     Cadillac Coupe DeVille
   
Name of the rubric

fin | The Peak of American Extravagance

Article title Pinna caudalis
  (Cadillac Coupe DeVille 1959)
   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Place of origin

United States of America

Chronology

1948     Cadillac model 61 a 62

 

1953     GM Firebird I concept

 

1956     GM Firebird II concept

 

1958     GM Firebird III concept

 

1959     Cadillac Coupe DeVille

 

 

V 50. a 60. letech minulého století se ve Spojených státech amerických na celé řadě automobilů bez rozdílu značky a velikosti modelu objevily dosud neobvyklé stylistické prvky připomínající křídla či ocasní ploutve.

 

Na začátku tohoto trendu byly vozy Cadillac 61 a Cadillac 62 modelového roku 1948, jejichž koncové svítilny byly umístěny na netradičně vystouplé blatníky. Franklin Q. Hershey, tehdy odpovědný za design značky, byl při jejich návrhu čerstvě ovlivněn vzhledem tehdy ještě utajovaného armádního letounu Lockheed P-38 Lightning. Jeho nadřízený, šéfdesignér koncernu GM Harley Earl, o užití ocasních ploutví pochyboval, nakonec ale návrhy odsouhlasil. K jeho překvapení přijali spotřebitelé nové designové směřování velmi pozitivně. Brzy jej vyžadovali i u konkurenčních výrobců, kteří se samo sebou o svůj podíl na trhu nechtěli nechat připravit. Zlatá éra klasických amerických křižníků silnic začala.

 

V sériové podobě je pomyslným vrcholem tohoto snažení luxusní Cadillac Coupe DeVille z roku 1959. U něj velikost ocasních ploutví přesáhla i ty nejodvážnější představy. Do extrému pak byla tato tendence dotažena u „okřídlených“ experimentálních konceptů GM Firebird I.–III.

 

Je třeba zmínit, že většina těchto výstředních prvků neměla sebemenší funkční opodstatnění. Pokud by tvůrci investovali rovnocenné úsilí smysluplnějším směrem, než bylo tvarování ocasních ploutví, nejspíše by požadavky zákazníků naplnili účelněji. Pak bychom ovšem byli ochuzeni o jednu z nejextravagantnějších kapitol automobilového designu, která svým vlivem dalece přesáhla hranice kontinentu.

 

 

During the 50s and 60s of the last century in the United States of America, a whole number of cars without a difference in brand or model size started appearing with very unusual stylistic features resembling wings or tail fins. 

 

At the beginning of this trend were the Cadillac 61 and Cadillac 62, model year 1948, which had tail lamps mounted on untraditionally bulging fenders. Franklin Q. Hershey, then responsible for the brand’s design, was freshly influenced while designing by the secret military plane, the Lockheed P-38 Lightning. His boss, chief designer of GM, Harley Earl, had doubts about using tail fins but eventually agreed to the proposals. To his surprise, consumers adopted the new design trend very positively. Later they demanded it even from competing producers, who of course didn’t want to prepare themselves for the loss of market share. And so the golden era of American cruisers of the road began.

 

The highlight of this effort in a serial form was the luxury Cadillac Coupe DeVille from 1959. The size of its tail fins exceeded even the most daring imagination. This tendency was then taken to the extreme on the ‘winged’ experimental GM Firebird I – III concepts.

 

It is important to mention that most of these extravagant features never had any real function. If its makers invested equal efforts into something more meaningful than the shape of tail fins, they would probably fulfil customers’ requirements more purposefully. But then we would have been deprived of one of the most extravagant chapters in automotive design, which with its influence reached far beyond its continent borders.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
           
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles