Název rubriky

fin | Škoda Super Sport

Název článku Jiná liga
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu Československo
Výrobce Škoda (AZNP Mladá Boleslav)
Chronologie 1895     založení společnosti Laurin & Klement
  1969     zahájení vývoje Škody Super Sport
  1971     představení vývojové studie v Klatovech
  1972     představení vývojové studie v Bruselu
  1981     premiéra filmu Upír z Feratu
   
Name of the rubric

fin | Škoda Super Sport

Article title A Different League
   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Place of origin

Czechoslovakia

Producer

Škoda (AZNP Mladá Boleslav)

Chronology

1895     founding of company Laurin & Klement

 

1969     development start of the Škoda Super Sport

 

1971     introduction of development study in Klatovy

 

1972     introduction of development study in Brussels

 

1981     Vampire From Ferat movie premiere

 

 

Se Škodou Super Sport se většina z nás setkala prostřednictvím vědecko-fantastického filmu Upír z Feratu režiséra Juraje Herze. V něm se vůz představil v roce 1981, vznikl už ale o dobrých deset let dříve.

 

Vývoj Škody Super Sport byl zahájen právě v době, kdy se na výrobní lince čerstvě usadila Škoda 100 (110) a Škoda 110 R. Na rozdíl od nich měla být ale produkční podoba nového dvoumístného kupé na západních trzích zcela konkurenceschopná. “Východního“ výrobce měla představit v lepším světle.

 

Aby měla studie Škody Super Sport naději na sériovou výrobu, bylo využito maximálního množství sériových součástí. Postavena byla na základě běžné Škody 110 a závodní Škody 110 L Rallye. To do jisté míry limitovalo její jízdní vlastnosti, nicméně mnohá řešení byla ve své době nejen pro Škodu velmi neobvyklá.

 

Nízko položená a 4 060 mm dlouhá ostře tvarovaná karoserie ze sklolaminátu byla vybavena výklopnou rampou s šesti čelními světlomety, nasáváním chlazení za bočními okénky nebo lamelami zadního prosklení. Přístup do kabiny umožňovalo vzhůru výklopné víko. Konstrukce vozu pak byla koncipována pro čtyřválcový benzinový agregát 1 107 až 1 500 ccm situovaný do středu vozidla před zadní poháněnou nápravu.

 

Původní bílá karoserie jediného zhotoveného exempláře byla pro potřeby natáčení filmu Upír z Feratu přelakována černou a mírně vzhledově upravena výtvarníkem Theodorem Pištěkem. Dnes je součástí tovární sbírky muzea v Mladé Boleslavi. K plánované produkci nikdy nedošlo.

 

 

Most of us have met the Škoda Super Sport through the science-fiction movie called Vampire From Ferat by director Juraj Herz. It introduced the car in 1981, although it evolved a good ten years before that. 

 

The development of the Škoda Super Sport was launched at the same time as when the Škoda 100 (110) and Škoda 110 R freshly settled onto the production line. But unlike them, the production look of the new two-seat coupé was to be fully competitive on Western markets. It was to introduce the ‘Eastern’ producer in a better light. 

 

For the Škoda Super Sport study to have a chance for serial production, a maximum amount of serial parts were used. It was built on the common Škoda 110 and racing Škoda 110 Rallye foundation. This to some extent limited its on-road performance, however, many solutions were uncommon not only for Škoda in that time.

 

A low, 4060-mm long, sharply shaped body from fibreglass was equipped with a folding ramp with six front headlights, cooling air intakes behind the side windows or rear glass ribs. Access to the cabin was by means of an up-folding lid. The car was designed to carry a four-cylinder petrol engine with from 1107 to 1500 ccm, mounted in the car’s centre in front of the rear drive axle.

 

The original white paintwork of the only completed specimen was repainted black and slightly modified by artist Theodor Pištěk, which was needed for the filming of Vampire From Ferat. Today it’s part of a factory collection in a museum in Mladá Boleslav. Planned production never took place.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
           
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles