Název rubriky

fin | DeLorean DMC-12

Název článku Movie Star
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu Northern Ireland | Dunmurry
Výrobce DeLorean Motor Company
Zakladatel John Zachary DeLorean (1925-2005)
Designér

Giorgetto Giugiaro | Ital Design

Chronologie 1975     založení společnosti DeLorean Motor Copany
  1976     představení prototypu vozu DeLorean DMC-12
  1981     zahájení výroby produkční verze vozu DeLorean DMC-12
  1982     ukončení výroby produkční verze vozu DeLorean DMC-12
   
Name of the rubric

fin | DeLorean DMC-12

Article title Movie Star
   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Place of origin

Northern Ireland | Dunmurry

Producer

DeLorean Motor Company

Founder

John Zachary DeLorean (1925-2005)

Designer

Giorgetto Giugiaro | Ital Design

Chronology

1975     founding of DeLorean Motor Copany

 

1976     introduction of the DeLorean DMC-12 prototype

 

1981     start of the production version of DeLorean DMC-12

 

1982     end of the production version of DeLorean DMC-12

 

 

V pozadí popularity automobilu DeLorean stála filmová sláva, známá jména, velké vize i zástupy fanoušků. Zánik tohoto vozu pak šel ruku v ruce s úklady, finančními skandály a narkotiky.

 

Konstruktér John Zachary DeLorean odstartoval svou kariéru v oddělení vývoje u General Motors, a záhy se vypracoval do vedení společnosti. To vše ale opustil, aby v roce 1975 založil společnost DeLorean Motor Company a zrealizoval ideu vlastního sportovního automobilu. Prototyp 4,2 metru dlouhého dvoudveřového kupé byl výjimečný mimořádně nadčasovým vzhledem od italského designéra Giorgetta Giugiara, řadou nadstandardních bezpečnostních prvků i odvážnými technickými řešeními. Na přípravě sériové podoby se dokonce podepsal i zakladatel Lotusu Colin Chapman.

 

Společnost se ale nečekaně ocitla v tíživé finanční situaci a byla nucena přijmout úsporná opatření. Jejich součástí bylo ustoupení od původní smělé vize, ale i snížení kvality výroby nebo spuštění produkce v Severním Irsku. Slabým místem vozu byl i ne zcela optimální výkon za zadní nápravou uloženého motoru V6 s objemem 2,8 litru. I přes snížený rozpočet ale vznikl produkt s nadprůměrnými jízdními vlastnostmi a originálním vzhledem, podpořeným nelakovanou karosérií z nerez oceli a výklopnými dveřmi typu „gull-wing“. Během krátkých dvou let produkce, v jejichž průběhu dospěla firma k bankrotu, bylo vyrobeno přes 8 500 kusů tohoto modelu.

 

Nemalou zásluhu na rozšíření povědomí o tomto automobilu pak měla i filmová sci-fi trilogie režiséra Roberta Zemeckise Návrat do budoucnosti, uvedená na filmová plátna v roce 1985.

 

 

Behind the popularity of the car called the DeLorean stood movie fame, famous names, big visions and crowds of fans. This car’s end then went hand in hand with intrigue, financial scandals and narcotics.

 

Constructor John Zachary DeLorean started his career at General Motors in the developing department and soon made his way up to lead the entire company. But he abandoned everything in 1975, when he founded the DeLorean Motor Company and realised his personal vision of a sports car. The prototype of a 4.2-metre long two-door coupé was exceptional for its outstandingly timeless appearance created by Italian designer Giorgetto Giugiaro, a number of non-standard safety features, and even daring technical solutions. Also the founder of Lotus, Colin Chapman, played his part in preparing its serial look.

 

The company, however, unexpectedly found itself in financial troubles and was forced to adopt cost-saving measures. A part of this was to withdraw from the original bold vision, to decrease quality of production, or to launch production in Northern Ireland. The car’s weakness was the not so optimal performance of the 2.8-litre V6 engine mounted behind its rear axle. Despite a reduced budget, a product evolved with above-average driving features and an original appearance, supported by a stainless steel unpainted body and ‘gull-wing’ style doors. During two short years of production, in which the company went bankrupt, over 8500 specimens of this model were manufactured.

 

Considerable merit in raising awareness about this car was the sci-fi movie trilogy from director Robert Zemeckis, Back to the Future, launched in cinemas in 1985.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
           
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles