Název rubriky

fin | Tatra 603

Název článku Následník trůnu
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu Československo | Kopřivnice
Výrobce Tatra
Designér

Vladimír Popelář | František Kardaus | Zdeněk Kovář

Chronologie 1850     založení společnosti Tatra
  1955     stavba prvního prototypu Tatry 603
  1956     produkční verze Tatry 1-603 (první série)
  1963     produkční verze Tatry 2-603 (druhá série)
  1975     ukončení výroby Tatry 603
   
Name of the rubric

fin | Tatra 603

Article title Successor to the throne
   

Autor of the article

Pavel Hrubý

 

architect | designer

 

 

Place of origin

Czechoslovakia | Kopřivnice

Producer

Tatra

Designer

Vladimír Popelář | František Kardaus | Zdeněk Kovář

Chronology

1850     founding of company Tatra

 

1955     building of first Tatra 603 prototype

 

1956     production version Tatra 1-603 (first series)

 

1963     production version Tatra 2-603 (second series)

 

1975     end of production Tatra 603

 

 

Konec 50. let 20. století se nesl v duchu studené války, dobývání vesmíru, ale i světové výstavy Expo 58 v Bruselu. Z pohledu československého automobilového průmyslu to ale byla léta především nové Tatry 603.

 

Vlivem centrálně plánované ekonomiky tehdejšího Československa se Tatra v poválečné době soustředila výhradně na produkci nákladních automobilů. Navzdory tomu ale vývoj nástupce legendární Tatry 87 a Tatry 600 v utajení probíhal. V roce 1954 se nakonec situace přeci jen umoudřila a projekt reprezentativního vozu pro politické špičky dostal zelenou. V tu dobu už bylo vše pro stavbu prvního prototypu připraveno a k sériové produkci se dospělo o dva roky později.

 

Nová Tatra 603, jejíž vzhled byl dílem Vladimíra Popeláře, Františka Kardause a Zdeňka Kováře, navázala na tovární tradici a zachovala si klasické uspořádání i proudnicový tvar karoserie. Dle obvyklé kopřivnické koncepce byl proto vzduchem chlazený osmiválcový motor s objemem 2,5 litru uložen za zadní poháněnou nápravou. S výkonem až 77 kW dokázal vyvinout rychlost 160 km/h. Přes pět metrů dlouhá „šestsettrojka“ mohla pojmout až šest pasažérů a vynikala extrémně oblými tvary, mohutnou konstitucí nebo bohatým zasklením. V prvních sedmi letech byla výjimečná i trojicí předních světlometů.

 

Do roku 1975, kdy byla Tatra 603 nahrazena Tatrou 613, bylo vyrobeno na 20 tisíc exemplářů. Většina produkce byla určena pro domácí trh, malé procento pak pro představitele států bývalého východního bloku. Do ostatních koutů celého světa zavítala v nedávné minulosti až díky vášni nadšených sběratelů.

 

 

The late fifties of the 20th century were in the spirit of the Cold War, the space race, but also the World Expo 58 in Brussels. But for the Czechoslovakian automotive industry they were mainly the years of the new Tatra 603. 

 

Due to the influence of former Czechoslovakia’s centrally planned economy, the post-war period saw Tatra focused mainly on the production of trucks. Yet development of the successor to the Tatra 87 and Tatra 600 was secretly in progress anyway. In 1954, the situation finally improved and the project of a representative car for political elites got the green. At that time everything was already prepared for the building of the first prototype and serial production kicked off two years later.

 

The new Tatra 603, whose appearance was the job of Vladimír Popelář, František Kardaus and Zdeněk Kovář, followed up onto the factory’s traditions and maintained its classic arrangement and streamline body shape. Based on the concept from Kopřivnice the engine was an air-cooled eight-cylinder with 2.5 litres of volume mounted behind the rear drive axle. With power almost at 77 kW it managed a top speed of 160 km/h. The more than 5-metre long ‘six-ow-three’ could sit up to six passengers and excelled with extremely oval shapes, a massive physique or rich glazing. During its first seven years it was also exceptional for a threesome of headlights.

 

Up to 20 thousand specimens were produced until 1975 when the Tatra 603 was replaced by the Tatra 613. Most of the production was aimed at the home market and then a small portion for representatives of ex-Eastern Bloc countries. It has recently been welcomed to all corners of the world only thanks to the passion of enthusiastic collectors.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
           
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles