Název rubriky

fin | BMW 3.0 CSL

Název článku Velký formát
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu Německo
Výrobce BMW
Chronologie 1916                 založení společnosti Bayerische Flugzeugwerke
  1917                 změna názvu - Bayerische Motoren Werke (BMW)
  1968                 zahájení výroby modelu CS 2800
  1971                 zahájení výroby modelu 3.0 CS (3.0 CSi)
  1971                 zahájení výroby modelu 3.0 CSL
  1975                 ukončení výroby všech verzí řady E9
   
Name of the rubric

fin | BMW 3.0 CSL

Article title Large Format
   
Autor of the article

Pavel Hrubý

  architect | designer

 

 

Place of origin Germany
Producer BMW
Chronology

1916                 of the company Bayerische Flugzeugwerke

 

1917                 change of name - Bayerische Motoren Werke (BMW)

 

1968                 production start of the CS 2800 model

 

1971                 production start of the 3.0 CS (3.0 CSi) model

  1971                 production start of the 3.0 CSL model
  1975                 production end of all E9 series versions
 
 

V roce 1968 uvedla automobilka BMW do výroby velké čtyřmístné kupé s továrním označením E9. Velkolepé výsledky jeho odlehčené verze 3.0 CSL na závodních tratích pak mnichovskému výrobci významně napomohly vybudovat pověst sportovně orientované značky.

 

Vzhled řady E9 navázal na elegantní rysy předchůdce – model 2000 C a 2000 CS. Příznačné přední partie už byly ale odvozeny ze sedanu E3, se kterým řada sdílela i pohonnou jednotku s ohromným výkonnostním potenciálem. První verze označovaná CS 2800 byla o tři roky později nahrazena verzí 3.0 CS (respektive 3.0 CSi). Vrcholem v sériové nabídce se pak stala právě odlehčená varianta 3.0 CSL, určená k homologaci na European Touring Car Championship. Razantního snížení hmotnosti na 1 250 kg bylo dosaženo zejména použitím hliníkových a slabších ocelových plechů na opláštění 4,6 metru dlouhé karoserie. Aerodynamické vlastnosti byly upraveny spoilery a podélně uložený motor pod přední kapotou s šesti válci v řadě přenášel na zadní poháněnou nápravu až 206 kW. Do roku 1975, kdy byla ukončena výroba i všech ostatních verzí řady E9, vzniklo tohoto raritního BMW něco málo přes tisíc kusů.

 

Závodní speciály 3.0 CSL pak svou vyspělostí předstihly konkurenci tak výrazně, že na soutěžních tratích nenacházely přemožitele ještě koncem 70. let. Jejich úspěch nakonec přesáhl i do světa umění, když Alexander Calder a Frank Philip Stella v letech 1975 a 1976 graficky pojednali karoserie dvou extrémních závodních verzí, které stály na počátku dodnes se rozrůstající kolekce známé jako BMW art cars.

 

 

In 1968, carmaker BMW started production of a large four-seat coupe with a factory name E9. Spectacular results of its lightweight 3.0 CSL version later significantly helped the Munich producer out on the track to create a reputation of a sport orientated brand.

 

The look of the E9 Series followed up onto its predecessor’s elegant features – the 2000 C and 2000 CS model. Typical front parts were already but taken from the E3 sedan, with which the series also shared a drive unit with massive performance potential. Three years later, the first version marked the CS 2800 was replaced by the 3.0 CS version (or if you like the 3.0 CSi). The top in the series offer then became the lightweight CSL 3.0 version intended to be approved for the European Touring Car Championship. Sharp weight reduction to 1250 kg was achieved particularly with the use of aluminium and thinner steel plate for covering the 4.6-metre long body. Aerodynamic features were adjusted with spoilers and a transversely fitted engine with six in-line cylinders under the front hood, transmitting 206 kW onto the rear-drive axle. Until 1975, when production of all other E9 Series versions was also stopped, this fierce BMW was produced in a little over a thousand pieces.

 

3.0 CSL race specials than matured ahead of competitors in such a way that they still didn’t have a conqueror out on the race tracks at the end of the seventies. Their success eventually also reached out into the world of art when, in 1975 and 1976, Alexander Calder and Frank Philip Stella graphically executed bodies of two extreme racing versions, which stood at the start of today’s expanding collection known as BMW art cars.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
           
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles