Název rubriky

styling | rally

Název článku Go Škoda, Go!
   
Autor designu Pavel Hrubý
  architekt | designér
Autor textu Radek Laube
  šéfredaktor časopisu AutoDesign&Styling
   
Name of the rubric

styling | rally

Article title Go Škoda, Go!
   
Draftsman

Pavel Hrubý

  architect | designer
Autor of the text Radek Laube
  general editor of AutoDesign&Styling magazine
 
 

Bohatá tradice škodováckého motorsportu vybízí ke spekulacím, jak by mohl vypadat soutěžní speciál postavený na základě čerstvě představeného ženevského konceptu. Vize rally vozu ve škodováckých barvách je o to pikantnější, že se k nám donesly neoficiální informace, že Škoda vážně uvažuje o návratu do WRC.

 

Škodovka má za sebou i přes doznívající ekonomickou krizi velmi zdařilý rok a její představitelé se často nechávají slyšet, že blízká budoucnost bude ještě úspěšnější. Jedním z logických způsobů, jak podpořit a rozvinout prestiž značky, by tak mohl být právě návrat do WRC. Pokusili jsme se představit si,  jak by mohl rally speciál vypadat. Ztvárnění se ujal designér Pavel Hrubý.

 

V návrhu jsme se opírali o čerstvě představený koncept Vision D, který demonstruje směr designu budoucích škodovek. Jeho charakteristické ostré hrany a celková koncepce jsou jako základ soutěžního vozu takřka ideální.

 

Design rally speciálů obvykle vzniká v designérském středisku Škoda Auto stejně jako jakýkoliv jiný model. Jeho návrh má však samozřejmě svá specifika: nemusíte se striktně držet firemní filozofie (zapomeňte na rodinné zaměření škodovek); navrhujete originál, který bude jezdit jen v několika kusech, a můžete tedy přijít s řešením, které by v sériové podobě jen těžko obstálo; každý prvek musí být maximálně funkční a přinášet konkrétní výsledky; a hlavně – auto musí působit tak, že se soupeřům při pohledu na něj rozklepou kolena.

 

Pokud se podíváme do historie, má Škodovka určitě z čeho brát, a to nejen proto, že mladoboleslavský motorsport letos slaví už 110 let. Naše skici jsou zatím jen čistou spekulací, ale realita nemusí být o moc jiná. Za návrat do WRC by to určitě stálo.

 

 

Komentář autora     |    Design konceptu Vision D je typický zejména ostře řezanými rysy v kombinaci s rozměrnými čistými plochami. Výsledek by se tak mohl zdát velmi strohý, kdyby nebyl podtržený dokonalým zpracováním a perfektně funkčně propracovanými detaily. To vše je více než příznivé pro ztvárnění nové vize závodního speciálu WRC, na kterém jsem se pokusil tuto charakteristiku posunout ještě o krok dále. Kompaktní karosérie kupé s nízkou a širokou stavbou je z praktického i vizuálního hlediska rozdělena na dvě části pokryté přiznaným kvalitním plastem a kontrastním lakovaným hliníkovým plechem. Vůz je tak ve spodní části lépe chráněn před poškozením od vozovky na závodních tratích a zároveň působí velmi lehkým a dynamickým dojmem. "Válečné" zbarvení továrního speciálu a daleko do boku zasahující směrová světla plynule přecházející v technologické spáře od předních světlometů a zadních svítilen pak tuto myšlenku následují.

Pavel Hrubý    |    designér

 

 

Škoda’s rich tradition in motorsport brings forward speculations about the possible look of a race special built on the foundation of the freshly introduced Geneva concept. The vision of a rally car in Škoda colours is a spicier treat because we received unofficial information that Škoda is seriously thinking about returning to WRC.

 

Even despite the lingering economical crisis, Škoda has a very successful year behind it, and its representatives are often heard that the near future will be even more successful. One logical way of how to support and unfold the prestige of the brand would be to return to WRC. We tried to imagine what a rally special could look like. It was created by Pavel Hrubý.

 

With its design we leaned over to the freshly introduced Vision D concept, which shows the direction of design of future Škoda cars. Its characteristic sharp edges and overall concept are a nearly ideal foundation for a racing car.

 

The design of rally specials usually evolves in the design centre, Škoda Auto, just like any other model. Its design of course has some specifics: you don’t have to strictly follow the company’s philosophy (forget about a family focused Škoda); you are designing an original which is going to run only in a few specimens, and so you can come with a solution that would hardly stand up in a serial form; every element has to have maximum function and generate certain results; and most importantly – the car must act in a way that the competitors’ knees start shaking when they see it.

 

If we look back at history, Škoda has a lot to take from, and that not only because Mladá Boleslav’s motorsport is this year celebrating its 110th anniversary. Our sketches are for now only pure speculation but reality doesn’t have to be that different. It would definitely be worth a return to WRC.

 

 

Coment of the draftsman    |    Sharply cut features of the Geneva Vision D concept have a feeling of precision in my concept of the factory special for WRC, I tried to express the new design language more aggressively.

Pavel Hrubý    |    designer

 

 

 

 

 

 
 

Název rubriky

fin | Alfa Romeo Giulia Sprint

Název článku Cuore Sportivo
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu Itálie
Výrobce Alfa Romeo
Designér

Giorgetto Giugiaro | Bertone

Chronologie 1910                 založení společnosti Alfa Romeo | Miláno
  1912                 založení společnosti Carrozzeria Bertone
  1962                 zahájení výroby sedanu Alfa Romeo Giulia
  1963                 zahájení výroby Alfa Romeo Giulia Sprint
  1977                 výroby všech verzí Alfa Romeo Giulia Sprint
   
Name of the rubric

fin | Alfa Romeo Giulia Sprint

Article title Cuore Sportivo
   
Autor of the article

Pavel Hrubý

  architect | designer

 

 

Place of origin Italy
Producer Alfa Romeo
Designer Giorgetto Giugiaro | Bertone
Chronology

1910                 founding of the Alfa Romeo company | Milano

 

1912                 founding of the Carrozzeria Bertone company

 

1962                 start of sedan Alfa Romeo Giulia production

  1963                 start of Alfa Romeo Giulia Sprint production
  1977                 end of all versions of Alfa Romeo Giulia Sprint production
 
 

Umístění výkonných agregátů do běžně dostupných sériových modelů bylo logickým vyústěním výrobního programu zejména u značky s tak úspěšnou sportovní tradicí, jakou se mohla pochlubit snad jen Alfa Romeo.

 

Italský výrobce se v tomto ohledu zařadil mezi průkopnické automobilky spuštěním výroby sedanu Giulia v roce 1962. Ze dne na den si mohl prakticky kdokoliv pořídit vůz s nadprůměrnými dynamickými a jízdními vlastnostmi. Už v té době se ale u Alfy Romeo připravovalo karosářské provedení kupé Giulia Sprint, které se objevilo v nabídce hned v následujícím roce.

 

Fantasticky střižený kabátek automobilu konstrukčně a technicky vycházejícího právě z úspěšného sedanu navrhl tehdy velmi mladý Giorgetto Giugiaro ze studia Bertone. Čtyři metry dlouhé karoserii ponechal charakteristické rysy modelové řady, obdařil ji ale i odpovídajícím sportovním výrazem v duchu hesla „cuore sportivo“. Do detailu propracovaná a pečlivě hmotově vyvážená schránka byla vhodnou základnou pro řadu vývojových a výkonnostních verzí. Tou základní byla Giulia Sprint GT (později GTV) s motorem o objemu 1,6 litru, kterou postupem času nahradily verze s objemem motoru 1,8 a 2,0 litru. Od roku 1965 byla k dostání i velmi oblíbená Giulia Sprint GT Junior se slabšími motory o objemu 1,3 nebo 1,6 litru. Vrcholem v nabídce pak byly dnes velmi raritní závodní speciály GTA a GTA Junior.

 

Vysoké kvality modelu Alfa Romeo Giulia Sprint pak potvrdily nejen výborné prodejní úspěchy, výrazně přesahující dvě stě tisíc kusů, ale i výsledky na závodních tratích, kde tyto vozy dominovaly po celá dlouhá léta.

 

 

The putting of powerful engines into commonly available serial models was a logical step for the production program, especially with a brand of such successful sporting tradition as Probably only Alfa Romeo could boast about.

 

The Italian producer was in this regard classed among pioneering carmakers with the production start of the Giulia sedan in 1962. From day to day, practically anyone could get a car with above-average dynamics and handing. Yet already at that time, a coupe body Giulia Sprint version was being prepared at Alfa Romeo, and already appeared on offer in the following year.

 

The fantastically cut jacket of the car, which followed up by construction and technology onto the successful sedan, was designed by, back then very young, Giorgetto Giugiaro from Bertone studio. He left the four-metre long body characteristic features of the model series, yet he granted it with a corresponding sports expression in the motto ‘cuore sportivo’. The executed to detail and carefully balanced mass was a suitable foundation for a number of developmental and performance versions. The most fundamental was the Giulia Sprint GT (later GTV) with an engine volume of 1.6 litres, which was later replaced by versions with engine volumes of 1.8 and 2.0 litres. From 1965, the very popular Giulia Sprint GT Junior was available with weaker 1.3 or 1.6-litre engines. The top of the offer were race specials GTA and GTA Junior that are very rare today.

 

High quality of the Alfa Romeo Giulia Sprint was then confirmed, not only by high sales success far over two-hundred thousand pieces, but also results out on the track, where these cars dominated over many long years.

 

 

 
 

 

fotogalerie    |    photogallery
 
       
                 
             
 
 
zpět na publikované články    |    back to the published articles