Název rubriky

fin | Lancia Stratos HF

Název článku Horizon Full
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Místo původu Itálie | Turín | Grugliasco
Výrobce Bertone
Designér

Marcello Gandini – narozen 1938 (šéfdesignér Bertone 1965-1979)

Chronologie 1906                 založení společnosti Lancia
  1912                 založení společnosti Carrozzeria Bertone
  1970                 představení konceptu Lancia Stratos Zero
  1971                 představení prototypu Lancia Stratos HF
  1972                 představení sériové verze  Lancia Stratos HF
  1973                 zahájení výroby Lancie Stratos HF
  1974                 zisk titulu v mistrovství světa v rallye
  1974                 ukončení výroby Lancie Stratos HF
  1975                 zisk titulu v mistrovství světa v rallye
  1976                 zisk titulu v mistrovství světa v rallye
   
Name of the rubric

fin | Lancia Stratos HF

Article title Horizon Full
   
Autor of the article

Pavel Hrubý

  architect | designer

 

 

Place of origin Italy | Torino | Grugliasco
Producer Bertone
Designer Marcello Gandini – born 1938 (chefdesigner of Bertone 1965-1979)
Chronology

1906                 founding of the Lancia company

 

1912                 founding of the Carrozzeria Bertone company

 

1970                 performances of Lancia Stratos Zero

  1971                 performances of Lancia Stratos HF prototype
  1972                 performances of Lancia Stratos HF
  1973                 start of Lancia Stratos HF production
  1974                 winner of the World Rally Championship
  1974                 end of Lancia Stratos HF production
  1975                 winner of the World Rally Championship
  1976                 winner of the World Rally Championship
 
 

Když karosářské studio Bertone v roce 1970 představilo studii Lancia Stratos Zero, málokdo si připustil, že by z tak futuristicky vyhlížejícího konceptu mohla vzejít legenda automobilového rallye sportu. A přece se tak stalo...

 

Manažera závodní stáje Lancia tato myšlenka skutečně napadla a společně s Marcellem Gandinim v čele studia Bertone připravili poprvé v historii soutěžní speciál přímo pro závodní tratě mistrovství světa. Nové dvoumístné kupé Lancia Stratos HF (označení HF bylo odvozeno ze slovního obratu závodních jezdců „horizon full“) se původní předlohou pouze inspirovalo, i nadále ale vynikalo svou odvážně aerodynamicky řešenou 3708 mm dlouhou klínovitou karosérií.

 

Dalším trumfem Stratosu HF byla pohonná jednotka. V roce 1969 se totiž Lancia stala součástí koncernu Fiat a namísto původně plánovaného motoru předchůdce byl před jeho zadní nápravu příčně usazen výkonný šestiválec Ferrari s objemem 2418 cm3 a výkonem 140 kW. Zadní hnaná náprava automobilu s pohotovostní hmotností necelé tuny tak dokázala vytáhnout ručičku rychloměru až k hodnotě 225 km/h.

 

V průběhu své závodní kariéry tento vůz získal nejen nekonečnou řadu dílčích vítězství, stal se ale především trojnásobným celkovým vítězem mistrovství světa v rallye v letech 1974 až 1976. Podmínkou Mezinárodní automobilové federace (FIA) pro homologaci na světové soutěže byla výroba omezené série Lancie Stratos HF, a tak tento skvost vznikl v necelých pěti stech exemplářích a doputoval i do rukou mnoha motoristických nadšenců.

 

 

When Bertone bodyworks studio introduced the Lancia Stratos Zero concept in 1970, not many believed such a futuristic looking concept could ever become a legend of automotive rally sport. And yet it happened...

 

Lancia racing team manager really did have this idea and together with Marcello Gandini at the head of Bertone studio, they prepared a racing special directly for the World Championship tracks for the first time in history. The new two-seat coupe Lancia Stratos HF (HF was derived from the phrase of racing drivers ‘horizon full’) was only inspired by the original model, but still stood out boldly with its aerodynamic solution of a 3708 mm long wedge-shaped body.

 

Another triumph for the Stratos HF was its power unit. In 1969, Lancia became part of Fiat concern and instead of the originally planned engine of its predecessor, in front of its rear axle was a laterally placed powerful Ferrari six-cylinder with 2418 ccm of volume and 140 kW of power.  With a curb weight of under a ton, the car’s rear drive axle managed to take the hand of the speedometer all the way to 225 km/h.

 

During its racing career, this car not only gained a never ending series of individual victories, but also mainly became a triple overall winner of the World Rally Championship from 1974 to 1976. A requirement of the International Auto Federation (FIA) for approval into the World Championships was production of the Lancia Stratos HF in a limited series, and so this jewel came out in less than five hundred specimens and went out into the hands of many motorism enthusiasts.

 

 

 
 

 

fotografie lze zvětšit do pohledové velikosti / photos are presented in a detail