Název rubriky styling | architektura
   
Název článku Citroën na Champs-Élysées
Podtitulek C_42
   
 
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Název projektu C_42    (flagship showroom Citroën)

Klient

Citroën
Architekt Manuelle Gautrand
Lokace Francie | Paříž | Avenue des Champs-Élysées
Chronologie 2001     mezinárodní architektonická soutěž
  2004     demolice objektu Hippo-Citroën
  2004     zahájení realizace C_42
  2007     dokončení realizace C_42
 
 

V minulém roce otevřela společnost Citroën nový showroom v centru Paříže. Prestižní úloha znovuobnovení reprezentativního objektu na bulváru Champs-Élysées byla svěřena do rukou architektky Manuelle Gautrand. Díky jejímu pokrokovému přístupu získal francouzský výrobce avantgardní prostředí nejen pro připomenutí nejvýznamnějších modelů. I tentokrát vás  upozorním na některá zajímavá řešení a nadstandardní uživatelské hodnoty, jenž nám i našemu prostředí může architektura přinášet.

 

Na dnes již věhlasné adrese s popisným číslem dvaačtyřicet se automobilka Citroën usídlila již v roce 1927. O pět let později na něm André Citroën inicioval zbudování opravdového architektonického
skvostu, předváděcího prostoru z oceli a skla. Ten byl po desetiletí němým svědkem úspěchů značky a dával hrdě vynikat kráse prezentovaných modelů. Dlouhá léta byl centrem pařížského společenského dění. Jeho vyvážené proporce, prosvětlený interiér a přísně minimalistický vzhled přetrvaly svěží až do roku 2004. Tehdy ustoupil budově s neméně smělými nároky, budově C_42.

 

Celková investice činila 11 000 000 Euro a nový objekt byl dokončen po třech letech výstavby. S výškou 30 metrů dosahuje úrovně okolních objektů a zacelil předchozí výškový rozdíl v uliční frontě. Na 12 metrů široké parcele bylo zbudováno osm poschodí s celkovou užitnou plochou 1200 m2.

 

Struktura vnitřního uspořádání je velmi přehledná. Interiéru dominuje vertikální prvek, takzvaný sloup. Jeho tělo je tvořeno nad sebou situovanými otočnými plošinami pro sedm automobilů v nadzemních podlažích a pro jeden pod úrovní terénu. K průběžné obnově vystavených skvostů dochází za pomoci zdviže zavěšené v atriu. Prohlídka expozice probíhá odshora. Návštěvníci jsou přepraveni výtahem do nejvyššího poschodí s překrásným výhledem do okolí. Odtud sestupují po schodištích. K vidění jsou modely dob dávno minulých, současné sériové vozy i odvážné koncepty. K pěti plošinám je umožněn přístup, tři další lze pozorovat z ochozů. Zážitek z návštěvy je doplněn designovým obchodem v přízemí a filmovou prezentací v suterénu. Prostoru vévodí výhradně firemní barvy - bílá a sytě červená. Sám bych u budovy podobného charakteru upřednostnil více střízlivý interiér soustředěný na vystavené předměty. Z hlediska ucelenosti zážitku a plynulosti prohlídky by bylo vhodnější propojit jednotlivá podlaží pomocí ramp.

 

Celoskleněná uliční fasáda byla sestavena z prefabrikovaných segmentů přímo na stavbě. Nesena je prostorově tvarovanou ocelovou konstrukcí z troj a čtyřúhelníkových dílců. Vzhled byl volně inspirován znakem Citroënu. Stylizovaná dvojice lomených šípů je umístěna nad vstupem, odkud se volně transformuje v okenní výplně. Jedinečný je pak plynulý přechod obou průčelí proluky v prosklené zaklenutí střechy. Neuvěřitelných 650 m2 transparentního fasádního pláště zajišťuje uspokojivý přístup denního světla i unikátní vizuální propojení vnějšího prostředí s vnitřním.

 

Již svými předchozími projekty si architektka Manuelle Gautrand vybudovala uznávané profesní postavení. I v tomto případě navrhla stavbu s nezaměnitelnou identitou a cennou vlastností být přínosnou okolnímu prostoru. Smysl tohoto projektu vidím ve snaze Citroënu navázat v moderním duchu doby na tradici a demonstrovat sebevědomý postoj na trhu. Použitá architektonická tvarosloví se stala symbolem zrodu nové etapy automobilky.

 
 
 
 
Název rubriky fin | produkt
   
Název článku legenda Airstream
Podtitulek Cestovat za svým snem? Airstreamem!
   
 
   
Autor článku Pavel Hrubý
  architekt | designér
   
Název výrobce Airstream
Produkt obytný přívěs
Místo původu USA | Ohio | Jackson Center
Chronologie 1896     narození zakladatele Wallyho Byama
  1931     postavení prvního prototypu
  1934     představení názvu Aistream
  1936     průlomový model Clipper
  1962     úmrtí zakladatele Wallyho Byama
  2006     75. výročí založení firmy
 
 

Nejvýznamnější poselství tohoto článku je zakotveno v jednom z hesel průkopnického tvůrce “vzdušného proudu“ Wallyho Byama - nic neměňme, jen zdokonalujme. Přesně to již sedmasedmdesát let u Airstreamu dělají. Na začátku sledovala forma funkci, nechyběla velká dávka inovace a zrodila se ikona s nadčasovým designem.

 

V období velké krize na začátku třicátých let dvacátého století se v jednom z amerických magazínů objevil návod Wallyho Byama na zhotovení obytného přívěsu. Z odpovědí od čtenářů vzešla najevo celá řada nedostatků, které se v projektu objevily. A protože autor dal těmto výhradám zapravdu, rozhodl se své vize ověřit a zdokonalit při stavbě prvního prototypu na dvoře za svým domem. Takto prozaicky započala slavná historie nejznámějšího výrobce karavanů.

 

Novátorsky vsadil podvozkovou část mezi kola nápravy, čímž snížil těžiště a získal více prostoru pro užívání interiéru ve vzpřímené poloze. Komfort až čtyřčlenné posádky zvyšovala nádrž s vodou, elektrické osvětlení nebo ventilační systémem s klimatizací. Jedinečný byl ale především jeho pohled na konstrukci, inspirací mu byl letecký průmysl. Žebrovou kostru pokryl hliníkovými panely a vytvořil samonosnou karosérii s vynikajícími pevnostními vlastnostmi, nízkým aerodynamickým odporem a minimální hmotností. Právě tato konstrukce, typický tvar těla a hliníkový plášť bez povrchové úpravy jsou jednoznačně rozpoznatelnými znaky obytných přívěsů Airstream.

 

Od založení firmy se počet vyráběných typů ustálil na několika základních délkách, které se liší především v řešení interiéru a velikosti výbavy. Upravené verze jsou nabízeny i evropským zákazníkům. Dodnes jsou produkty této firmy na vrcholu své třídy. Kladně jsou hodnoceny především pro svou trvalou hodnotu, vysoký standard vybavení a kvalitu zpracování. Vždyť 65% všech dosud vyrobených Airstreamů je stále provozuschopných!

 
 
f o t o g r a f i e   l z e   z v ě t š i t   d o   p o h l e d o v é   v e l i k o s t i   /   p h o t o s   a r e   p r e s e n t e d   i n   a   d e t a i l